dr hab. Marcin Lemkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr hab. Marcin Lemkowski

Rękojmia nie wyłącza odszkodowania na zasadach ogólnych
Kupujący rzecz mającą wadę fizyczną albo prawną może skorzystać z ochrony, jaką dają mu przepisy o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Czy tego rodzaju odpowiedzialność wyłącza możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych?
Rękojmia nie wyłącza odszkodowania na zasadach ogólnych
Przedterminowa dostawa nie zobowiązuje do szybszej zapłaty
Do sporów dochodzi zwykle wtedy, gdy dłużnik opóźnia się z wykonaniem zobowiązania. Jednak zdarzają się też sytuacje, gdy spełnia świadczenie przed terminem. Jak prawo reguluje takie przypadki?
Przedterminowa dostawa nie zobowiązuje do szybszej zapłaty
Można uprościć procedurę odstąpienia od umowy wzajemnej
Prawo jest dość rygorystyczne, jeśli chodzi o możliwość odstąpienia od umowy wzajemnej. Wymagane jest w tym celu spełnienie wielu warunków, od których zależy skuteczność takiego odstąpienia. A czy strony mogą uprościć procedurę?
Można uprościć procedurę odstąpienia od umowy wzajemnej
Jeśli kupujący wiedział o wadach, to rękojmia nie zadziała
Kupujący rzecz mającą wadę fizyczną albo prawną może skorzystać z ochrony, jaką dają mu przepisy o rękojmi (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego). Czy tego rodzaju odpowiedzialność obowiązuje w każdym przypadku sprzedaży wadliwej rzeczy lub prawa?
Jeśli kupujący wiedział o wadach, to rękojmia nie zadziała
Nie trzeba wykonywać umowy, jeśli narusza ją kontrahent
Często się zdarza, że obaj kontrahenci jednocześnie nie wykonują umowy wzajemnej. W praktyce gospodarczej jest to poważny problem. Jak można w takiej sytuacji rozstrzygnąć, z winy którego przedsiębiorcy nie doszło do realizacji umowy?
Nie trzeba wykonywać umowy, jeśli narusza ją kontrahent
dr Marcin Lemkowski: W codziennej praktyce prawniczej tzw. ustawa o pozwach zbiorowych jest w zasadzie nieobecna
Rozmowa z dr. Marcinem Lemkowskim z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu o tym, czemu w Polsce toczy się tak mało postępowań grupowych i czy w przyszłości może ich być więcej.
dr Marcin Lemkowski: W codziennej praktyce prawniczej tzw. ustawa o pozwach zbiorowych jest w zasadzie nieobecna
Dłużnik powinien szybko zaliczyć spłatę na poczet odsetek
Często dług składa się z należności głównej i odsetek. Zdarza się, że dłużnik przesyła wierzycielowi pieniądze, lecz nie wskazuje, na pokrycie jakiej części zobowiązań chce je przeznaczyć. Według jakich zasad należy zarachować takie wpłaty?
Dłużnik powinien szybko zaliczyć spłatę na poczet odsetek
Kara umowna ma zabezpieczać wykonanie zobowiązania
W różnego rodzaju umowach stosowanych w praktyce gospodarczej często zastrzegane są kary umowne w określonej wysokości za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania. Czy jednak taka raz ustalona kara może być w przyszłości obniżona?
Kara umowna ma zabezpieczać wykonanie zobowiązania
W umowie przedwstępnej lepiej zastrzec zapłatę zadatku
W obrocie nieruchomościami często zawierane są umowy przedwstępne. Przepisy nie wymagają, żeby zastrzegać w nich konieczność zapłaty zadatku przez potencjalnego nabywcę. Czy jednak z praktycznych względów warto dokonać zastrzeżenia zadatku?
W umowie przedwstępnej lepiej zastrzec zapłatę zadatku
Poszkodowany musi udowodnić w sądzie, że poniósł szkodę
Przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej często dochodzą w sądach różnych odszkodowań. Jakie dowody należy zgromadzić przed wytoczeniem takiego powództwa? Czym w praktyce charakteryzują się procesy o odszkodowania?
Poszkodowany musi udowodnić w sądzie, że poniósł szkodę
W księdze wieczystej można ujawnić nie tylko umowy nazwane
W obrocie nieruchomościami zawierane są zarówno umowy nazwane, uregulowane wprost w przepisach prawa, jak i nienazwane, dopuszczalne na zasadzie swobody umów. Czy taka umowa nienazwana może zostać ujawniona w księdze wieczystej?
W księdze wieczystej można ujawnić nie tylko umowy nazwane
dr Marcin Lemkowski: W odmienionej procedurze cywilnej więcej będzie zależało od sędziego
Rozmowa z dr. Marcinem Lemkowskim z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy o zmianach w procedurze cywilnej wprowadzonych nowelizacją k.p.c.
dr Marcin Lemkowski: W odmienionej procedurze cywilnej więcej będzie zależało od sędziego