dr hab. Marcin Lemkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr hab. Marcin Lemkowski

Kara umowna: teoria a rzeczywistość
Teoretycznie niewinny instrument przewidziany w art. 483 i 484 Kodeksu cywilnego spędza sen z powiek wielu wykonawcom, także tym zaangażowanym w projekty publiczne, realizowane na podstawie umów zawieranych w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Kary umowne zastrzegane są za wszelkie naruszenia umowy i w ogromnej wysokości. Nadszedł czas, aby to zmienić.
Kara umowna: teoria a rzeczywistość
Własność budynków i urządzeń przy przeniesieniu użytkowania wieczystego
Sąd Najwyższy trafnie uściśla swoje wcześniejsze stanowisko: nieuwzględnienie budynków i urządzeń w umowie przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu nie powoduje automatycznie nieważności takiej umowy.
Własność budynków i urządzeń przy przeniesieniu użytkowania wieczystego
Czy rezygnacja z uzasadnień niektórych postanowień przyspieszyłaby postępowanie cywilne?
Uzasadnienie orzeczenia sądowego pozwala stronie zorientować się w sposobie rozumowania sądu. Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo określa, które decyzje należy uzasadniać z urzędu, które na wniosek, a które w ogóle nie podlegają uzasadnieniu. Warto rozważyć, czy zmiana obowiązującej regulacji nie odciążyłaby sądów od być może zbędnej pracy, w rezultacie przyspieszając rozpoznawanie spraw.
Czy rezygnacja z uzasadnień niektórych postanowień przyspieszyłaby postępowanie cywilne?
Nowa podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej w art. 492(1) Kodeksu cywilnego
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), wchodząca w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku, zawiera nowe regulacje nie tylko w zakresie umów konsumenckich. W art. 492(1) Kodeksu cywilnego wprowadzono bowiem nową podstawę odstąpienia od umowy wzajemnej.
Nowa podstawa odstąpienia od umowy wzajemnej w art. 492(1) Kodeksu cywilnego
Dowody na wyrost
Reguły postępowania cywilnego, zarówno te obowiązujące obecnie, jak i występujące w dawnym postępowaniu gospodarczym, wymagają od stron oferowania wszystkich dowodów już na samym początku postępowania. Celem takiej regulacji miało być usprawnienie postępowania. Czy ten cel został osiągnięty?
Dowody na wyrost
Panie Mecenasie - ile to potrwa?
Odpowiedź na to pytanie jest jednym z najtrudniejszych dla każdego prawnika praktykującego w sądzie.
Panie Mecenasie - ile to potrwa?
Sąd Najwyższy po raz trzeci o umowie o budowę farmy wiatrowej na cudzym gruncie
Ostatnio Sąd Najwyższy aż trzykrotnie wypowiadał się w sprawach dotyczących budowy farmy wiatrowej na cudzym gruncie. Dowodzi to, że przy takich inwestycjach występuje wiele problemów prawnych, wymagających rozstrzygnięcia właśnie w orzecznictwie.
Sąd Najwyższy po raz trzeci o umowie o budowę farmy wiatrowej na cudzym gruncie
Oferta zakupu nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia
Prawo własności nieruchomości można nabyć też przez zasiedzenie, na skutek długotrwałego posiadania. Czy posiadacz, któremu nie przysługuje prawo własności, jeśli zaproponuje właścicielowi nabycie nieruchomości, ryzykuje przerwanie biegu zasiedzenia?
Oferta zakupu nieruchomości nie przerywa biegu zasiedzenia
Trzeba poinformować o stanie prawnym sprzedanej rzeczy
Podstawowe obowiązki sprzedawcy określa art. 535 k.c. Zgodnie z tym przepisem sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy oraz ją wydać. Czy oprócz tego sprzedawca musi spełnić jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki?
Trzeba poinformować o stanie prawnym sprzedanej rzeczy
W niektórych sytuacjach umowę można wykonać tylko częściowo
Strony, zawierając umowę, najczęściej zakładają, że zostanie ona wykonana w całości. Czy jednak w przypadku gdy jedna ze stron zaoferuje jedynie część świadczenia przewidzianego w umowie, to druga strona ma obowiązek je przyjąć?
W niektórych sytuacjach umowę można wykonać tylko częściowo
Dla złożenia oświadczenia powinien zostać określony termin
Strony, zawierając umowę, mogą przewidzieć prawo do odstąpienia od niej (w formie zastrzeżenia umownego). Prawo do odstąpienia może być przyznane jednej ze stron umowy lub też obu. Jakich wymogów należy dochować, aby uprawnienie to było skuteczne?
Dla złożenia oświadczenia powinien zostać określony termin
Służebność gruntową można również nabyć przez zasiedzenie
Służebność gruntowa polega często na obowiązku umożliwienia przejazdu na sąsiednią działkę. Podstawowym sposobem powstania służebności gruntowej jest umowa albo orzeczenie sądu. Czy jednak takie prawo można nabyć również poprzez zasiedzenie?
Służebność gruntową można również nabyć przez zasiedzenie