Magdalena Kasiarz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Magdalena Kasiarz

Czy spółki kapitałowe w organizacji mogą uczestniczyć w procesie łączenia się spółek?
Kodeks spółek handlowych nie zakazuje wprost łączenia się spółek w organizacji, jednak przy ich łączeniu należy pamiętać o kilku ograniczeniach.
Czy spółki kapitałowe w organizacji mogą uczestniczyć w procesie łączenia się spółek?
Zmiany w KRS
Planowane zmiany w prawie dotyczące procesu rejestracji podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Zmiany w KRS
Zakończenie działalności gospodarczej w Polsce
Zamknięcie działalności gospodarczej w Polsce nadal nie jest ani łatwe, ani szybkie. Przebieg tego procesu zależy od formy prawnej prowadzenia działalności.
Zakończenie działalności gospodarczej w Polsce
Co z reformą sp. z o.o.?
22 lutego 2013 roku w wyniku głosowania w Sejmie odrzucony został projekt mający na celu obniżenie minimalnej ustawowej wysokości kapitału zakładowego. Zmiany są jednak potrzebne.
Co z reformą sp. z o.o.?
Fairness opinions na rynku polskim
Zewnętrzne, niezależne opinie potwierdzające rzetelność warunków finansowych transakcji fuzji i przejęć zyskują na popularności.
Fairness opinions na rynku polskim
Historia Drumetu - Od upadłości do zakupu przez inwestora strategicznego
Opis procesu zmian właścicielskich przedsiębiorstwa Drumet (producenta drutów stalowych) w okresie ostatnich 4 lat.
Historia Drumetu - Od upadłości do zakupu przez inwestora strategicznego
Kupując akcje na okaziciela, sprawdź ważność dokumentu akcji
Kupując akcje na okaziciela trzeba pamiętać o sprawdzeniu ważności dokumentu akcji. Zgodnie z art. 328 k.s.h. dokument akcji, który nie zawiera wymaganych danych i nie jest opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu, jest dokumentem nieważnym.
Kupując akcje na okaziciela, sprawdź ważność dokumentu akcji
Kara umowna a kara gwarancyjna w umowach sprzedaży udziałów i akcji
Strona, która nie wykonała zobowiązania zabezpieczonego karą umowną, może się bronić tym, że niewykonanie to nastąpiło nie z jej winy. Dlatego czasem korzystniej jest zabezpieczyć zobowiązanie karą gwarancyjną.
Kara umowna a kara gwarancyjna w umowach sprzedaży udziałów i akcji
Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.
Zgodnie z polskim prawem za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada jedynie spółka jako osoba prawna. Nie znaczy to jednak, że jej wspólnicy nigdy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności osobistej.
Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.
Likwidacja "Monitora Polskiego B"
Od stycznia 2013 roku zmniejszą się koszty przedsiębiorców związane z obowiązkami informacyjnymi. Obowiązkowe pozostanie tylko złożenie wymaganych prawem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.
Likwidacja "Monitora Polskiego B"
Co z wierzytelnością zlikwidowanej spółki?
Odpowiedzialność likwidatorów, członków zarządu i wspólników za zobowiązania zlikwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Co z wierzytelnością zlikwidowanej spółki?
Nowy trend na rynku europejskim - łączenia transgraniczne spółek kapitałowych
W ostatnim roku kilka dużych korporacji postanowiło odejść od struktury holdingowej i przeprowadzić konsolidację swojego portfolio spółek z wykorzystaniem coraz popularniejszego mechanizmu, jakim jest łączenie transgraniczne spółek kapitałowych.
Nowy trend na rynku europejskim - łączenia transgraniczne spółek kapitałowych