Historia Drumetu - Od upadłości do zakupu przez inwestora strategicznego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Historia Drumetu - Od upadłości do zakupu przez inwestora strategicznego

Opis procesu zmian właścicielskich przedsiębiorstwa Drumet (producenta drutów stalowych) w okresie ostatnich 4 lat – od spółki akcyjnej, poprzez przeniesienie przedsiębiorstwa na sp. z o.o., jej upadłość i sprzedaż przez syndyka funduszowi inwestycyjnemu, aż po kupno przez inwestora strategicznego.

W lipcu 2011 roku po latach zawirowań Drumet – jeden z najstarszych producentów drutów stalowych w Polsce (utworzony w 1895 roku we Włocławku) – działający obecnie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, został sprzedany przez właściciela Penta Investments – środkowoeuropejską grupę inwestycyjną – inwestorowi strategicznemu WireCo World Group.

Od 1994 do 2008 roku Drumet działał w formie spółki akcyjnej o nazwieFabryka Lin i Drutu “Drumet” S.A. W 2008 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa zawierająca zakład produkcyjny została wniesiona do spółki zależnej od spółki akcyjnej o nazwie POZMET sp. z o.o. (później Fabryka Lin i Drutu “Drumet” sp. z o.o.). W związku z kłopotami finansowymi grupy i niepozyskaniem inwestora przez ówczesnego właściciela w grudniu 2008 roku została ogłoszona upadłość spółki akcyjnej, a w kwietniu 2009 roku jej 100% spółki zależnej Fabryka Lin i Drutu “Drumet” sp. z o.o. Sąd upadłościowy zadecydował o upadłości likwidacyjnej obu spółek i sprzedaży ich majątku.

W ramach postępowania likwidacyjnego zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki Fabryka Lin i Drutu “Drumet” sp. z o.o. została wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu. Mimo iż zakupem przedsiębiorstwa interesowało się kilku inwestorów, jedyną ofertę złożyła spółka cypryjska z grupy Penta Investments. Po zatwierdzeniu wyboru oferty spółka cypryjska przeniosła prawa z tej oferty na swoją polską spółkę zależną, która w lipcu 2007 roku dokonała zakupu przedsiębiorstwa, przy czym płatność ceny w wysokości 120 mln złotych została rozłożona na raty do końca 2014 roku. Na zabezpieczenie zapłaty ceny zostały ustanowione na rzecz syndyka masy upadłości zastawy rejestrowe i hipoteki na sprzedanych aktywach przedsiębiorstwa.

Nabywająca spółka zmieniła nazwę na Drumet Liny i Druty sp. z o.o. i kontynuowała działalność zakładu Drumet. Spółka ta zakupiła też od syndyka niemiecką spółkę z grupy Drumet oraz założyła na Słowacji i w Czechach nowe spółki zależne zajmujące się dystrybucją.

Już pod koniec 2010 roku Penta Investments zaczęła szukać potencjalnego kupca na spółkę. Po kilku miesiącach negocjacji i pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w lipcu 2011 roku polska spółka celowa z WireCo World Group nabyła 100% udziałów w spółce Drumet Liny i Druty sp. z o.o. przy zachowaniu jej zadłużenia wobec syndyka i zabezpieczeń na majątku z tego tytułu.