Krzysztof Wojdyło | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krzysztof Wojdyło

„Smart contracts” – nadchodząca rewolucja dla prawa
Jednym z możliwych zastosowań protokołu bitcoina są inteligentne kontrakty, czyli stosunki prawne tworzone, monitorowane oraz egzekwowane w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem protokołu bitcoina.
„Smart contracts” – nadchodząca rewolucja dla prawa
Czy banki będą mogły obracać bitcoinami? Ważna opinia EBA w sprawie wirtualnych walut
W odróżnieniu od wcześniejszych wypowiedzi EBA na temat wirtualnych walut dokument zawiera nie tylko wyliczenie ryzyk związanych z wirtualnymi walutami, ale również konkretne propozycje działań legislacyjnych.
Czy banki będą mogły obracać bitcoinami? Ważna opinia EBA w sprawie wirtualnych walut
Czym są wirtualne waluty?
Poprawne ustalenie natury prawnej wirtualnych walut ma zasadnicze znaczenie dla zidentyfikowania przepisów prawa, które mają w stosunku do nich zastosowanie.
Czym są wirtualne waluty?
Bitcoin a prawo polskie
Upadek Mt.Gox, największej platformy obrotu bitcoinami, był niewątpliwie szokiem dla entuzjastów wirtualnych walut. Wiele wskazuje jednak na to, że wydarzenia te nie ostudzą entuzjazmu zwolenników wirtualnych walut.
Bitcoin a prawo polskie
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Restrukturyzacji zadłużenia mogą służyć również rozwiązania oparte na cesji wierzytelności. W praktyce, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, cesja może stanowić atrakcyjną alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod restrukturyzacji.
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Drugie życie subpartycypacji
Zmiany do ustawy o CIT, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r., dają szansę na reaktywowanie praktycznie martwych przepisów o subpartycypacji. Byłaby to istotna zmiana na rynku obrotu wierzytelnościami zdominowanym przez tradycyjne cesje wierzytelności.
Drugie życie subpartycypacji
Istota subpartycypacji
Choć umowa subpartycypacji została zdefiniowana w ustawie o funduszach inwestycyjnych, precyzyjne określenie jej charakteru prawnego może stwarzać pewne trudności.
Istota subpartycypacji
Subpartycypacja a cesje wierzytelności
Umowy o subpartycypację mogą być wkrótce realną alternatywą dla najbardziej do tej pory rozpowszechnionych na rynku umów cesji wierzytelności. Dlatego warto się przyjrzeć podstawowym różnicom między tymi umowami.
Subpartycypacja a cesje wierzytelności
Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?
W praktyce obrotu szczególnie skomplikowana sytuacja powstaje w przypadku przelewu wierzytelności zabezpieczonej umową cesji na zabezpieczenie – na przykład przy portfelowej sprzedaży wierzytelności wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?
Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej wierzytelności
Nie tak łatwo jest odróżnić ostateczne i bezwarunkowe przeniesienie wierzytelności od transakcji polegających na przeniesieniu wierzytelności w celu zabezpieczenia.
Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej wierzytelności
Kantory internetowe muszą walczyć z praniem pieniędzy
Wśród wielu zmian wprowadzonych ostatnią dużą nowelizacją ustawy o usługach płatniczych znajduje się zmiana, która będzie miała istotne znaczenie dla kantorów internetowych.
Kantory internetowe muszą walczyć z praniem pieniędzy
Nowa fala regulacji dla rynku consumer finance
Obecnie istnieją przynajmniej trzy krajowe inicjatywy legislacyjne regulujące tematykę pożyczek konsumenckich. Do tego dochodzi unijna inicjatywa w zakresie tzw. odpowiedzialnego pożyczania. Tak naprawdę jednak przydałaby się zmiana mentalności.
Nowa fala regulacji dla rynku consumer finance