Krzysztof Wojdyło | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krzysztof Wojdyło

Cyfryzacja polskiego pieniądza
W 1990 r. powstało pierwsze polskie centrum rozliczeniowe. W 1991 r. wydano w Polsce pierwsze karty płatnicze przeznaczone dla klientów indywidualnych. Historia obrotu bezgotówkowego w naszym kraju ma już zatem ponad 25 lat. Tymczasem jedna z najważniejszych polskich regulacji dotyczących pieniądza – Prawo dewizowe – nie odnotowała ewolucji formy posługiwania się pieniądzem, zatrzymując się na czasach, kiedy dominującą formą pieniądza była gotówka. Wiele wskazuje na to, że ten stan rzeczy może niedługo ulec zmianie.
Cyfryzacja polskiego pieniądza
Nowe interpretacje w sprawie dronów
W czerwcu 2015 r. Grupa Robocza ds. Artykułu 29 opublikowała bardzo ważną opinię na temat zagadnień związanych z ochroną prywatności oraz danych osobowych w kontekście użytkowania dronów. Lekturę tej opinii należy polecić wszystkim użytkownikom dronów oraz podmiotom rozważającym użycie bezzałogowych statków powietrznych w przyszłości.
Nowe interpretacje w sprawie dronów
Kto odpowiada za robota?
Zagadnienie odpowiedzialności za działania robotów znalazło się w samym centrum debaty dotyczącej prawnych aspektów nowych form robotyki. Powiększenie zakresu autonomii maszyn postawiło nas przed koniecznością udzielenia nowych odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania dotyczące zasad odpowiedzialności.
Kto odpowiada za robota?
Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego
O nowych przepisach i interpretacjach, które w najbliższym czasie mogą wpłynąć na modele biznesowe crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego.
Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego
Nowe oblicze opłat drogowych
W ciągu najbliższych kilku miesięcy może powstać w Polsce otoczenie prawne dla świadczenia nowych rodzajów usług związanych z pobieraniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z dróg.
Nowe oblicze opłat drogowych
Europejskie podejście do cyberbezpieczeństwa
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach czekają nas bardzo istotne zmiany w zakresie regulacji związanych z cyberbezpieczeństwem. W polskim prawie pojawi się kilka nowych rozwiązań, mających swe źródło przede wszystkim w prawie europejskim. Kierunek zmian jest bardzo wyraźny – podmioty z sektora prywatnego mają stać się współodpowiedzialne za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.
Europejskie podejście do cyberbezpieczeństwa
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej
Prowadząc platformę crowdfundingową, należy wziąć pod uwagę bardzo wiele przepisów, w tym dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną, usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, pośrednictwa w obrocie instrumentami finansowymi, a także regulacje Prawa dewizowego i Prawa bankowego.
Prawna pozycja platformy crowdfundingowej
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Z finansowaniem społecznościowym wiążą się zarówno ryzyka systemowe, jak i ryzyka dotyczące użytkowników platform crowdfundingowych.
Podstawowe ryzyka prawne związane z crowdfundingiem
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Crowdfunding jest innowacyjnym zjawiskiem gospodarczym, któremu nie towarzyszy obecnie kompleksowa regulacja prawna. W sferze cywilnoprawnej podmioty uczestniczące w crowdfundingu (projektodawcy, platformy oraz wspierający) korzystają zatem ze swobody umów (art. 353(1) k.c.).
Pożyczka, darowizna czy przedsprzedaż? Konstrukcje prawne wykorzystywane w crowdfundingu
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście wirtualnych walut
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy nie odnoszą się wyłącznie do tradycyjnie rozumianych pieniędzy. Oznacza to konieczność identyfikacji klientów dokonujących transakcji z wykorzystaniem wirtualnych walut, konieczność rejestracji transakcji podejrzanych oraz, w określonych sytuacjach, blokowanie transakcji.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście wirtualnych walut
Obrót wirtualnymi walutami w świetle regulacji usług płatniczych
Aby ustalić, czy regulacje dotyczące usług płatniczych (zawarte przede wszystkim w ustawie o usługach płatniczych) będą miały zastosowanie do obrotu wirtualnymi walutami, w pierwszym rzędzie należy rozstrzygnąć, czy używane w tej ustawie o pojęcie „środków pieniężnych” odnosi się również do wirtualnych walut.
Obrót wirtualnymi walutami w świetle regulacji usług płatniczych
Czy kreacja wirtualnych walut bez zezwolenia jest nielegalna?
Proces kreacji wirtualnych walut jest zależny od modelu stosowanego dla określonej waluty. W niektórych przypadkach jest to proces scentralizowany, w którym łatwo można zidentyfikować podmiot dokonujący kreacji wirtualnej waluty. W przypadku innych walut jest to proces zdecentralizowany, w którym wykreować walutę mogą poszczególni, często anonimowi, użytkownicy zdecentralizowanego systemu.
Czy kreacja wirtualnych walut bez zezwolenia jest nielegalna?