dr Kinga Ziemnicka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Kinga Ziemnicka

Czy wierzyciel wspólnika jest uprawniony do zaskarżania uchwał?
Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują, jakim podmiotom przysługuje uprawnienie do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Doktryna i orzecznictwo dopuszczają w określonych sytuacjach możliwość kwestionowania uchwał przez podmioty niewymienione wprost w przepisach Kodeksu, w tym między innymi przez wierzyciela wspólnika lub akcjonariusza, który uzyskał zajęcie udziałów lub akcji.
Czy wierzyciel wspólnika jest uprawniony do zaskarżania uchwał?
Zaliczka na poczet dywidendy – czy i na jakich podstawach spółka może domagać się jej zwrotu?
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, choć atrakcyjna dla wspólników, wiąże się z istotnym ryzykiem głównie po stronie spółki. Po zakończeniu roku obrotowego może okazać się, że nie ma podstaw do wypłaty dywidendy. Czy w takiej sytuacji spółka może dochodzić od wspólników zwrotu przyznanego im świadczenia?
Zaliczka na poczet dywidendy – czy i na jakich podstawach spółka może domagać się jej zwrotu?
Wniesienie wkładu w walucie obcej na poczet pokrycia kapitału zakładowego a różnice kursowe
W związku z globalizacją działalności gospodarczej stosunkowo często dochodzi do sytuacji, gdy inwestorzy zagraniczni decydują się na wniesienie wkładów do polskich spółek w walutach obcych. Pojawia się wówczas pytanie, jak przeliczyć wartość takiego wkładu na walutę polską.
Wniesienie wkładu w walucie obcej na poczet pokrycia kapitału zakładowego a różnice kursowe
Na co należy zwrócić uwagę w outsourcingu usług księgowych?
Umowa z firmą świadczącą usługi z zakresu księgowości musi precyzyjnie określać zakres przekazanych obowiązków oraz zasady wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za ich realizację.
Na co należy zwrócić uwagę w outsourcingu usług księgowych?
Na co zwrócić uwagę przy outsourcingu usług księgowych
Mimo powierzenia prowadzenia księgowości profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie, przedsiębiorca jako podatnik i tak ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań wobec fiskusa.
Na co zwrócić uwagę przy outsourcingu usług księgowych
Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów
Zaniedbanie tej niepozornej formalności może być powodem wadliwości działania organów spółki także wiele lat po dokonaniu zmiany wspólników.
Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów
W jakich sytuacjach obowiązuje zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników
Zakaz dokonywania wypłat z majątku spółki zależy od stopnia pokrycia kapitału zakładowego, a nie od zapisów bilansowych dokonywanych operacji.
W jakich sytuacjach obowiązuje zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników
Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji powstałej straty
W umowie spółki dopuszczalny jest zapis, że dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom pomimo zaistniałej straty. Czy jednak taki zapis sprawia, że dopłaty zawsze zostaną zwrócone, bez względu na wysokość straty?
Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji powstałej straty
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości bez uchwały wspólników
Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości można zawrzeć bez uchwały wspólników, ale brak takiej uchwały uniemożliwia sądowe dochodzenie wydania wyroku zastępującego oświadczenie drugiej strony co do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości bez uchwały wspólników
Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową
Od 1 lipca br. działalność prowadzoną przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową przejmującą wszelkie przywileje, prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego – poza ulgami podatkowymi.
Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową
Zaskarżanie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych
Przy zaskarżaniu uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy brać pod uwagę głównie prawidłowość jego sporządzenia oraz zatwierdzenia, a nie zasadność biznesową określonych pozycji w nim zawartych.
Zaskarżanie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych w spółkach kapitałowych