Joanna Duda | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Joanna Duda

Gdy są wątpliwości co do treści pisma procesowego, należy je wyjaśnić
Wątpliwości co do rzeczywistych intencji autora pisma procesowego mogą wynikać z mylnego oznaczenia pisma lub z innych oczywistych niedokładności. Takie niejasności powinny być poddawane wykładni przez sąd bądź usuwane w drodze wezwania strony do ich wytłumaczenia.
Gdy są wątpliwości co do treści pisma procesowego, należy je wyjaśnić
Zmiana ustaleń faktycznych w wyroku sądu odwoławczego
Ustalenia faktyczne dokonywane przez sąd odwoławczy powinny opierać się na materiale zgromadzonym w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Jednakże zmiana zaskarżonego orzeczenia przez sąd drugiej instancji wymaga własnej oceny materiału zgromadzonego w postępowaniach, sformułowania odrębnych ustaleń i naprawy popełnionych uprzednio uchybień.
Zmiana ustaleń faktycznych w wyroku sądu odwoławczego
Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu?
Nie ma znaku równości pomiędzy wygaśnięciem wyznaczonego terminu do dokonania czynności procesowej a upływem czasu związanym z nieskutecznym doręczeniem pisma sądowego – w każdym przypadku trzeba rozróżnić te dwie sytuacje.
Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu?
Rozpoznanie wcześniej podobnej sprawy lub innej sprawy strony nie wyłącza sędziego
Aby zagwarantować bezstronność sądu, polskie prawo przewiduje instytucję wyłączenia sędziego, którego obiektywizm w danej sprawie mógłby budzić wątpliwości. Przyczyną wyłączenia sędziego nie może być jednak subiektywne przekonanie strony o jego stronniczości.
Rozpoznanie wcześniej podobnej sprawy lub innej sprawy strony nie wyłącza sędziego
Kiedy strona poniesie koszty postępowania administracyjnego?
Koszty postępowania administracyjnego z reguły ponosi organ administracji publicznej w granicach, w jakich wypełnia swoje ustawowe obowiązki. Czy można jednak odstąpić od tej zasady, i to nie na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, ale przepisu szczególnego?
Kiedy strona poniesie koszty postępowania administracyjnego?
Prawo dostępu do informacji publicznych a koszty dodatkowe
Pozyskiwanie informacji publicznych co do zasady jest bezpłatne. Zasada ta doznaje jednak ograniczeń na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawodawca udzielił bowiem organom upoważnienia do nakładania opłat dodatkowych, co jest różnie interpretowane.
Prawo dostępu do informacji publicznych a koszty dodatkowe