Jakub Koziński | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jakub Koziński

Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych
Zakończyły się prace nad dyrektywą w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach. Zmiany mają poprawić przejrzystość informacji przekazywanych przez spółki giełdowe.
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych
Po co instytucji finansowej paszport?
Instytucje finansowe zarejestrowane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą swobodnie świadczyć usługi finansowe na terenie innych państw członkowskich. Dzieje się tak za sprawą zasady jednolitego paszportu (tzw. single passport rule).
Po co instytucji finansowej paszport?
Spółki notowane na GPW nadal nie muszą przeprowadzać elektronicznych walnych zgromadzeń
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW nie nałożyły na spółki obowiązku przeprowadzania walnych zgromadzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Spółki notowane na GPW nadal nie muszą przeprowadzać elektronicznych walnych zgromadzeń
Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
2013 rok przyniesienie szereg zmian w dwóch kluczowych dla rynku kapitałowego ustawach, tj. w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w ustawie o ofercie publicznej.
Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
Czy przed przejęciem można się bronić?
Gdy pojawiają się publiczne informacje o planowanych wrogich przejęciach spółek giełdowych, pojawia się pytanie, czy spółka może temu przeciwdziałać.
Czy przed przejęciem można się bronić?
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
W dniu 28 czerwca 2012 roku uchwalona została nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jej głównym celem jest przygotowanie polskiego rynku kapitałowego na wejście w życie przygotowywanego rozporządzenia EMIR.
Nowe zasady rozliczeń na rynku kapitałowym
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych
Z dniem 22 lipca 2013 roku upłynie termin implementacji postanowień dyrektywy AIFM. Już teraz warto zapoznać się z jej treścią, gdyż wprowadzi ona szereg zmian, które mają zharmonizować rynek zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Dyrektywa AIFM, czyli kolejne zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych
Rekomendacja rekomendacji nierówna
Inwestorzy często nie mają czasu analizować wielu różnorodnych czynników wpływających na cenę akcji na giełdzie, więc poszukują konkretnej i syntetycznej porady, w co zainwestować. Nie każdy może udzielać takich porad.
Rekomendacja rekomendacji nierówna
Do czego mogą służyć akcje?
Na przykład do ochrony roszczeń wierzyciela. W tym celu trzeba ustanowić na nich zabezpieczenie. Akcje mogą być przedmiotem zastawu zwykłego, zastawu rejestrowego, zabezpieczenia finansowego, a także przewłaszczenia na zabezpieczenie i blokady.
Do czego mogą służyć akcje?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Każdy z małżonków może nabyć akcje spółki publicznej i zapisać je na należącym tylko do siebie rachunku papierów wartościowych. Czy w takiej sytuacji drugi z małżonków także może być beneficjentem praw z tych akcji?
Co ma małżonek akcjonariusza do akcji?
Dyrektywa UCITS IV nie została implementowana na czas - jak sobie radzić?
30 czerwca 2011 r. bezskutecznie upłynął termin implementacji dyrektywy UCITS IV. Tymczasem na stronach Ministerstwa Finansów opublikowany został pierwszy projekt ustawy wprowadzającej postanowienia dyrektywy do ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Dyrektywa UCITS IV nie została implementowana na czas - jak sobie radzić?
Czy zarząd może pozbawić akcjonariusza prawa głosu?
Za naruszenie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji grozi pozbawienie prawa głosu. Utrata prawa głosu następuje natychmiast, ale zarząd spółki musi pozwolić akcjonariuszowi na głosowanie, dopóki nie ma wyroku sądu w tej sprawie.
Czy zarząd może pozbawić akcjonariusza prawa głosu?