dr Monika A. Górska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Monika A. Górska

Każdy dowód może mieć znaczenie przy ocenie rzeczywistego używania znaku towarowego
Unijny znak towarowy jest rzeczywiście używany, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją i w celu zachowania lub stworzenia udziałów w rynku w Unii Europejskiej dla oznaczonych tym znakiem towarowym towarów lub usług. Przy ocenie rzeczywistego używania należy brać pod uwagę całokształt zgromadzonych dowodów i ich wzajemne powiązania, a nie oceniać dowody w oderwaniu od siebie.
Każdy dowód może mieć znaczenie przy ocenie rzeczywistego używania znaku towarowego
Dungeons podobne do Dungeons & Dragons
Czy gry komputerowe są dziś towarem niszowym, czy weszły do mainstreamu? Od odpowiedzi na to pytanie zależy możliwość rejestracji znaku podobnego do wcześniejszego znaku towarowego.
Dungeons podobne do Dungeons & Dragons
O ryzykach i zasadach współpracy z influencerem
Marketing szeptany to nienowe zjawisko. Odbiorcy, zwłaszcza młodzi, są bardziej przekonani do zakupu, gdy towar bądź usługę poleca znajomy, osoba, której ufają. Do tradycyjnej reklamy coraz częściej podchodzą z pewnym dystansem i sceptycyzmem.
O ryzykach i zasadach współpracy z influencerem
Określenie w zgłoszeniu rodzaju znaku ma daleko idące konsekwencje
Minęło już ponad 18 lat, odkąd spółka Enercon GmbH produkująca turbiny wiatrowe zgłosiła do rejestracji w EUIPO kolorowy znak towarowy przedstawiający słup z pasami w różnych odcieniach zieleni i bieli. Trybunał wydał wyrok, w którym ostatecznie rozstrzygnął kwestię zakresu ochrony.
Określenie w zgłoszeniu rodzaju znaku ma daleko idące konsekwencje
Licencjobiorca powodem – nowe, istotne uprawnienie
Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadziła znaczącą zmianę dotyczącą legitymacji czynnej licencjobiorcy w postępowaniach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Dotychczas, w przypadku krajowych znaków towarowych, tylko licencjobiorca wyłączny i wpisany do rejestru mógł na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń z powodu naruszenia znaku towarowego, o ile umowa licencyjna nie stanowiła inaczej. Od 16 marca 2019 r. to się zmieniło.
Licencjobiorca powodem – nowe, istotne uprawnienie
Pochodzenie ma znaczenie. O atrakcyjności oznaczeń geograficznych alkoholi
Niektóre kategorie towarów, takie jak produkty rolne, wyroby żywnościowe i spirytusowe, są cenione przez klientów przede wszystkim ze względu na wyjątkowe warunki naturalne miejsca, regionu lub kraju, z którego pochodzą, albo ze względu na tradycję ich wytwarzania. Aby podkreślić tę niepowtarzalność, do oznaczania takich produktów uprawnieni producenci używają oznaczeń geograficznych.
Pochodzenie ma znaczenie. O atrakcyjności oznaczeń geograficznych alkoholi
Tajemnica przedsiębiorstwa – sposób ochrony istotnych aktywów przedsiębiorcy
Podstawową regułą systemu własności intelektualnej jest rozdzielenie idei i ich sposobu wyrażenia. Mówi się, że idee są wolne, nie podlegają zawłaszczeniu. Ochronie podlega natomiast (upraszczając) sposób wyrażenia idei, o ile spełnione są ustawowe przesłanki przyznania takiej ochrony. Jak to się ma do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa?
Tajemnica przedsiębiorstwa – sposób ochrony istotnych aktywów przedsiębiorcy
Zakaz sprzedaży produktów luksusowych w internecie?
Czy można autoryzowanemu dystrybutorowi zakazać sprzedaży w internecie bądź na platformie internetowej podmiotu trzeciego?
Zakaz sprzedaży produktów luksusowych w internecie?
Koordynacja polityki handlowej a wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy
Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie znaków towarowych SCHWEPPES, funkcjonujących równolegle w różnych państwach EOG i zarejestrowanych na rzecz odrębnych podmiotów.
Koordynacja polityki handlowej a wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy
Kolorowy znak towarowy czy pozbawiona charakteru odróżniającego kompozycja kolorystyczna?
Istnieje wiele rodzajów znaków towarowych. Do popularniejszych należą słowne, graficzne, kombinowane (czyli słowno-graficzne), trójwymiarowe, a także kolorowe. Wybór rodzaju znaku nie pozostaje bez znaczenia. Decyzja o jego wyborze w zgłoszeniu rejestracyjnym może mieć znaczenie dla zakresu ochrony znaku.
Kolorowy znak towarowy czy pozbawiona charakteru odróżniającego kompozycja kolorystyczna?
Podróbki na targu
Jeśli na targowisku są sprzedawane podróbki towarów markowych, dzierżawca placu targowego może być uznany za pośrednika przy naruszeniach prawa własności intelektualnej.
Podróbki na targu
Odszkodowanie za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia, a przed opublikowaniem rejestracji
Rozporządzenie 207/2009 daje podstawy, by dochodzić odszkodowania za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia tego znaku, a przed opublikowaniem jego rejestracji. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-280/15 doprecyzował zakres takiego odszkodowania.
Odszkodowanie za naruszenie unijnego znaku towarowego po opublikowaniu zgłoszenia, a przed opublikowaniem rejestracji