Opracowania | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Opracowania

Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej
Tematyka odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej nie jest powszechnie znana. Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują w związku z działaniami organów władzy publicznej. W efekcie poszkodowani nie dochodzą zwykle naprawienia szkód powstałych w związku z działalnością szeroko rozumianej administracji publicznej.
Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej
Wymiana informacji podatkowych
Na całym świecie, również w Polsce, przygotowywane i wprowadzane są obecnie instrumenty prawne mające zapewnić automatyczną wymianę informacji podatkowych na globalną skalę. Na czym polega ta wymiana i jakie może mieć konsekwencje dla podatników? Zachęcamy do lektury.
Wymiana informacji podatkowych
Podatkowe aspekty dziedziczenia i reprywatyzacji
Odzyskanie nieruchomości lub otrzymanie spadku często wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. O tym, jak ten podatek obliczyć oraz kiedy zastosować zwolnienie, można przeczytać w publikacji przygotowanej przez praktykę doradztwa dla klientów indywidualnych.
Podatkowe aspekty dziedziczenia i reprywatyzacji
Zmiany w prawie zamówień publicznych
Polska nie zdążyła implementować w terminie nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Zamawiający mają jednak obowiązek prowadzenia postępowań w pełnej zgodności z prawem wspólnotowym. Jakie zmiany ma wprowadzić planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych? Zachęcamy do lektury.
Zmiany w prawie zamówień publicznych
Zmiany w prawie znaków towarowych
O radykalnych zmianach w prawie znaków towarowych, czyli o listach zgody, możliwości uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę Polska, a także o zmianach w systemie rejestracji oraz w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe.
Zmiany w prawie znaków towarowych
Outsourcing w praktyce
Outsourcing wciąż jest interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Aby jednak był źródłem korzyści, a nie problemów prawnych, należy przemyśleć liczne kwestie – od zasad odpowiedzialności stron po sprawy związane z pomocą publiczną i ochroną danych osobowych.
Outsourcing w praktyce
Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym
Znowelizowane Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne uszczelniają dotychczasowe regulacje tam, gdzie miały one luki, i poluzowują je tam, gdzie wymagały one dostosowania do realiów gospodarczych.
Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym
Opłaty półkowe
Zmienia się podejście sądów do kwestii wynagrodzenia pobieranego przez sieci handlowe za usługi marketingowe świadczone na rzecz dostawców. Wiele pobieranych przez nie opłat trudno uznać za „opłaty półkowe”, gdyż stanowią wynagrodzenie za działania podejmowane bezpośrednio w celu sprzedaży towarów dostawcy. Co jest, a co nie jest czynem zabronionym z punktu widzenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Co w tej sprawie orzekają sądy? Zapraszamy do lektury publikacji poświęconej opłatom półkowym.
Opłaty półkowe
Energetyka
O tematach aktualnych dla energetyki piszą prawnicy z praktyki doradztwa dla sektora energetycznego. W publikacji przeczytamy m.in. o: TTIP – szansach i zagrożeniach dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego, dekarbonizacji gospodarek UE – dlaczego budzi emocje, reformie unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, pracach nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2, oczekiwaniu polskiego górnictwa węgla kamiennego na decyzję KE w sprawie programu restrukturyzacji.
Energetyka
Reprywatyzacja
Mała ustawa reprywatyzacyjna, zmiana trendów w orzecznictwie, roszczenia odszkodowawcze – w reprywatyzacji sporo się ostatnio dzieje. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę reprywatyzacyjną naszej kancelarii.
Reprywatyzacja
Postępowania wewnętrzne
Postępowania wewnętrzne, czyli działania podejmowane w strukturze przedsiębiorstwa w odpowiedzi na dostrzeżone nieprawidłowości, mają dla przedsiębiorców wiele zalet w porównaniu z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę prawa karnego. 
Postępowania wewnętrzne
Raport: robotyka
Współczesne roboty przejawiają coraz większą autonomię w działaniu, co stanowi ogromne wyzwanie dla prawa. Powstaje konieczność zakreślenia zasad tworzenia oraz działania robotów, a także zasad odpowiedzialności za ich działanie. Systemy prawne będą musiały rozstrzygnąć, jakie są granice autonomii robotów i jak skutecznie kontrolować przestrzeganie wyznaczonych granic. Być może głębokiej przebudowie będą musiały ulec najbardziej fundamentalne zasady znanego nam prawa. Celem publikacji jest wstępna ocena stopnia przygotowania polskiego prawa na nadchodzącą rewolucję.
Raport: robotyka