Opracowania | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Opracowania

Pobyt i praca w Polsce (obywatele Ukrainy)
Nasz zwięzły przewodnik dla obywateli Ukrainy omawia możliwości wjazdu do Polski oraz legalizacji pracy i pobytu. Podaje też zasady sprowadzania członków rodziny. Przewodnik opracowały: Magdalena Świtajska i Katarzyna Sawicka z praktyki prawa pracy i globalnej mobilności.
Pobyt i praca w Polsce (obywatele Ukrainy)
Prawo do bycia offline. Realna ulga dla pracowników czy tylko dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
Badamy plusy i minusy prawa do cyfrowego wyłączenia się. Temat ważny i aktualny, bo granice między pracą zawodową a czasem prywatnym pracowników zacierają się jak nigdy dotąd. Przyśpieszyły również prace legislacyjne na poziomie unijnym. Czy dyrektywa ustanawiająca prawo pracowników do bycia offline będzie rozwiązaniem? Zachęcamy do lektury.
Prawo do bycia offline. Realna ulga dla pracowników czy tylko dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce
Od blisko osiemnastu lat funkcjonuje w Polsce ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Reguluje ona odpowiedzialność często określaną w praktyce jako odpowiedzialność karna spółek. W niniejszym przewodniku przybliżamy zasady odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na gruncie obowiązującej ustawy.
Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce
System zgłaszania nieprawidłowości – czy trzeba i warto go mieć?
W każdej, nawet najlepiej zorganizowanej i zarządzanej organizacji może dojść do nieprawidłowości. Miewają one różny charakter i konsekwencje. Pracownicy mają największą wiedzę o organizacji. Warto więc zadbać o stworzenie odpowiedniej kultury odpowiedzialności za firmę i udostępnić pracownikom wygodny i poufny kanał do zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości.
System zgłaszania nieprawidłowości – czy trzeba i warto go mieć?
Prawo i samochody
Branża motoryzacyjna przeżywa trudne chwile. Pandemia COVID-19 spowodowała wyraźne spadki w sprzedaży samochodów (wyjątkiem są pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym). Nie jest to jedyne wyzwanie, przed jakim stają podmioty z tego sektora. W tej publikacji omawiamy aspekty prawne, które mają istotne znaczenie dla szeroko rozumianej motoryzacji.
Prawo i samochody
Prawo dla gamedevu
Branża gier zmaga się z różnorakimi i specyficznymi dla niej problemami prawnymi. W publikacji poruszamy kwestie prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, ale także mniej oczywiste aspekty regulacyjne.
Prawo dla gamedevu
Compliance - ważne zmiany w 2020 r.
Compliance w firmie: od polityki wynagrodzeń, przez dematerializację akcji i zapobieganie praniu pieniędzy, po zatory płatnicze.
Compliance - ważne zmiany w 2020 r.
Papiery wartościowe bez papieru
Obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, akcje i warranty subskrypcyjne pożegnały się albo pożegnają się już wkrótce z dokumentem jako materialnym nośnikiem. Opracowanie omawia formę, zasady przenoszenia i zabezpieczenia zdematerializowanych papierów wartościowych.
Papiery wartościowe bez papieru
Zmiany w postępowaniu cywilnym
6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już w  sierpniu, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać?
Zmiany w postępowaniu cywilnym
Prawne aspekty działalności mediów
Najważniejsze problemy praktyczne związane z działalnością mediów. Granice dopuszczalnej krytyki, współpraca z influencerami, ochrona bon motów z filmów, rozpowszechnianie wizerunku i zasady odpowiedzialności administratora portalu za bezprawne treści zamieszczane przez użytkowników.
Prawne aspekty działalności mediów
Zatrzymanie osoby
Osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować legalność, prawidłowość, a przede wszystkim zasadność zastosowania wobec nich takiej formy przymusu. Z myślą o nich przygotowaliśmy niniejszą publikację.
Zatrzymanie osoby
Spory budowlane
Czy podwykonawcom jest łatwiej? Czemu służy w praktyce gwarancja zapłaty? Jak odzyskać pieniądze wypłacone bezpośrednio podwykonawcom? Jaka jest specyfika rozliczeń z podwykonawcami zamówień publicznych? Jaka jest pozycja generalnego wykonawcy? Piszą prawnicy doświadczeni w obsłudze kontraktów budowlanych.
Spory budowlane