Opracowania | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Opracowania

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych
16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany mają zapewnić większą spójność systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Zmieniła się m.in. definicja znaku towarowego (usunięto wymóg graficznej przedstawialności) oraz katalog oznaczeń, na które nie udziela się ochrony.
Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych
Nowe Prawo zamówień publicznych
Projekt nowego prawa zamówień publicznych: czego się spodziewać? Będzie prościej i elastyczniej? Zgodnie z prawem unijnym? Spory będą się kończyć ugodowo? Co z wadium? I co z RODO? Piszą Mirella Lechna, Anna Prigan, Marcin Lemkowski, Joanna Krakowiak, Hanna Drynkorn, Serom Kim i Katarzyna Śliwak.
Nowe Prawo zamówień publicznych
Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe
Kolejna edycja publikacji będącej swoistym kompendium przedstawiającym esencję zmian w prawie w dwudziestu obszarach prawa. Jej szczególną wartością jest konkretne wskazanie adresatów wprowadzanych i planowanych zmian oraz zarysowanie możliwych skutków.
Zmiany w prawie i ich wpływ na otoczenie biznesowe
Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi
Czy reklama soku może naruszać zakaz reklamy alkoholu? Czy nazwa lub etykieta alkoholu może się odwoływać do nazwiska lub wizerunku znanej postaci? Czy nazwa alkoholu może być myląca? Czy popularność znaku towarowego może prowadzić do jego utraty? Jak sobie poradzić z podróbkami?
Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi
Bieżące lub zapowiedziane zmiany w prawie w Polsce i ich wpływ na otoczenie biznesowe
Kolejna edycja publikacji będącej swoistym kompendium przedstawiającym esencję zmian w prawie w dwudziestu obszarach prawa. Jej szczególną wartością jest konkretne wskazanie adresatów wprowadzanych i planowanych zmian oraz zarysowanie możliwych skutków.
Bieżące lub zapowiedziane zmiany w prawie w Polsce i ich wpływ na otoczenie biznesowe
Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum
Naszą nową publikację poświęcamy branży kosmetyków i perfum oraz specyficznym dla niej zjawiskom z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej. Piszemy o tym, czy da się chronić zapach perfum, czy można zakazać dystrybutorom sprzedaży produktów luksusowych w internecie i co spierają się podmioty z branży.
Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum
Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu
Do obszernego katalogu naszych publikacji doszła nowa pozycja. Opisujemy w niej trendy zmian w prawie, takie jak zwiększenie presji regulacyjnej czy zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego. Są one uzupełnione konkretnymi przykładami z praktyki oraz wnioskami dotyczącymi obserwowanych lub przewidywanych skutków opisywanych zjawisk.
Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, która bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym ma znaczenie dla szerokiego kręgu przedsiębiorców i obywateli. 
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
Praktyczny przewodnik prawny po transakcjach fuzji i przejęć
Zbiór najważniejszych informacji o transakcjach fuzji i przejęć w Polsce. Przebieg, struktura i strony transakcji z uwzględnieniem ograniczeń prawnych i aspektów podatkowych omówione w przystępny i przejrzysty sposób. O czym pamiętać i na co zwrócić szczególną uwagę.
Praktyczny przewodnik prawny po transakcjach fuzji i przejęć
Raport: Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO
W zastosowaniach technologii blockchaina drzemie olbrzymi potencjał, który nie zostanie jednak wykorzystany bez wsparcia regulacyjnego. Inteligentne kontrakty i DAO mogą nie tylko zmienić znany nam system prawa, ale również być źródłem rozwoju nowych modeli gospodarki.
Raport: Blockchain, inteligentne kontrakty i DAO
Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu
Kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych, wyższe wymagania dotyczące autorów i treści raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozszerzony krąg podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku – to tylko niektóre zmiany przewidziane nowelizacją, która wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.
Oceny oddziaływania na środowisko po nowemu
Ryzyka związane z pomocą publiczną
Z pomocą publiczną wiąże się szereg ryzyk. Podmioty korzystające z pomocy publicznej mogą zostać zobligowane do zwrotu dofinansowania, jeśli zaniedbają spełnienia pewnych warunków. Kredytowanie beneficjentów takiej pomocy może być ryzykowne dla banków. Za beneficjentów pomocy publicznej mogą też zostać uznane podmioty, które wcale nie miały tego w planach. Zachęcamy do lektury najnowszej publikacji autorstwa naszych prawników.
Ryzyka związane z pomocą publiczną