Zmiany i planowane zmiany w odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w Polsce | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Zmiany i planowane zmiany w odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w Polsce

2 września 2022 r. polskie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt daleko idących zmian w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, które mają wyeliminować wymóg prejudykatu w odniesieniu do wszystkich przestępstw i przestępstw skarbowych, za które będą mogły odpowiadać podmioty zbiorowe. O zmianach i planowanych zmianach piszemy w zaktualizowanej wersji naszego przewodnika o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Polsce.

Gdy w kwietniu 2021 r. publikowaliśmy nasz przewodnik o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w Polsce, wskazywaliśmy, że jednym z kluczowych warunków kształtujących model tej odpowiedzialności jest wymóg prejudykatu. Oznacza to, że aby wszcząć postępowanie przeciwko podmiotowi zbiorowemu i pociągnąć go do odpowiedzialności, najpierw trzeba uzyskać orzeczenie stwierdzające sprawstwo czynu zabronionego przez osobę fizyczną powiązaną z tym podmiotem zbiorowym (przede wszystkim wyrok skazujący). Ten wymóg jest ewenementem w skali europejskiej i w sposób oczywisty utrudnia pociąganie podmiotów korporacyjnych do odpowiedzialności za przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Pisaliśmy również o planowanych zmianach, które miały odmienić ten stan rzeczy. Minęło półtora roku i obecnie możemy obserwować ich zalążek.

1 września 2022 r. weszła w życie zmiana, która zmieniła ten obraz w odniesieniu do spraw, w których podmioty zbiorowe odpowiadają za przestępstwa przeciwko środowisku – zniosła w tym zakresie wymóg prejudykatu.

Idąc za ciosem, 2 września 2022 r. polskie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt daleko idących zmian w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, które mają wyeliminować wymóg prejudykatu w odniesieniu do wszystkich przestępstw i przestępstw skarbowych, za które będą mogły odpowiadać podmioty zbiorowe. Zmiany te nie są tak dalekosiężne jak te planowane wcześniej w 2018 i 2019 r. (omówione w pierwotnej wersji przewodnika), ale i tak, jeśli wejdą w życie, będą miały bardzo doniosłe skutki dla funkcjonowania i bezpieczeństwa prawnego spółek funkcjonujących w Polsce.

Planowane zmiany:

 • uchylają wymóg prejudykatu,
 • zawężają zakres podmiotów korporacyjnych, które będą podlegały odpowiedzialności karnej za przestępstwa i przestępstwa skarbowe,
 • znacząco rozszerzają zakres przestępstw i przestępstw skarbowych, za które podmioty zbiorowe będą odpowiadały,
 • istotnie rozszerzają podstawy odpowiedzialności tych podmiotów,
 • przewidują odpowiedzialność:
  • podmiotów uczestniczących w transakcjach obejmujących połączenie, podział i przekształcenie podmiotu zbiorowego za czyny popełnione przed takimi transakcjami,
  • nabywców przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego za orzeczone wobec niego kary i inne sankcje,
 • parokrotnie zwiększają wysokość kar grożących podmiotom zbiorowym,
 • dotykają gwarancji procesowych podmiotów zbiorowych oraz sposoby, jakimi podmioty te będą mogły się bronić przed nałożeniem odpowiedzialności.

Zmiany te ­– jak również te, które już weszły w życie – szerzej opisujemy w naszym zaktualizowanym przewodniku.

Zapraszamy do lektury.

Jakub Znamierowski, adwokat, Łukasz Lasek, adwokat, praktyka karna kancelarii Wardyński i Wspólnicy