Wymiana udziałów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wymiana udziałów

Definicja wymiany udziałów

Wymiana udziałów to transakcja, w wyniku której spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki w zamian za własne udziały (akcje), uzyskując w efekcie bezwzględną większość praw głosu w tej spółce lub zwiększając ilość udziałów (akcji) w tej spółce, jeżeli przed transakcją posiadała bezwzględną większość praw głosu w tej spółce. Ewentualna zapłata w gotówce nie może przekroczyć 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji).

Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Co do zasady, transakcja jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego, jeżeli
(i) transakcja jest przeprowadzona z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych oraz
(ii) podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Podatki pośrednie (VAT, PCC)

Wymiana udziałów nie podlega opodatkowaniu VAT ani PCC.