Sprzedaż próbek i testerów narusza prawa do znaku towarowego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sprzedaż próbek i testerów narusza prawa do znaku towarowego

Uprawniony do znaku towarowego może zakazać sprzedaży próbek i testerów oznaczanych jego znakami towarowymi, jeżeli zastrzegł sobie prawo ich własności i wyraźnie zaznaczył, że nie są na sprzedaż.

Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09.

Producent i dystrybutor perfum renomowanych marek Coty Prestige Lancaster Group wystąpił przeciwko Simex Trading AG z wnioskiem o zakazanie sprzedaży na terenie Niemiec testerów perfum oznaczanych znakami towarowymi, do których uprawniona jest Coty Prestige Lancaster Group.
Testery perfum były przekazywane autoryzowanym dystrybutorom współpracującym z Coty Prestige Lancaster Group jako materiały reklamowe, przy czym Coty Prestige zachowała prawa ich własności. Testery miały wyraźne oznaczenia: „Demonstration” oraz „Not for sale”. W wyniku własnego śledztwa Coty Prestige powzięła informację, że testery przekazywane przez nią jednemu z jej autoryzowanych dystrybutorów w Singapurze są oferowane do sprzedaży przez Simex Trading AG na terenie Niemiec.
W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu krajowego Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w celu zagwarantowania ochrony uprawnionemu do znaku towarowego niezbędne jest, aby uprawniony mógł kontrolować pierwsze wprowadzenie towarów na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nawet wtedy, jeśli towary zostały uprzednio wprowadzone na rynek poza EOG.
Z uzasadnienia wyroku wynika, że zawarcie na testerach wyraźnego stwierdzenia, że nie są one przeznaczone do sprzedaży, wyklucza przyjęcie, że uprawniony do znaku towarowego wyraził zgodę na wprowadzenie ich do obrotu na terytorium EOG.
Swobodny obrót towarami oryginalnymi na terenie UE możliwy jest jedynie po tzw. wyczerpaniu praw do znaku towarowego, czyli po wprowadzeniu towarów do obrotu na terytorium EOG przez samego uprawnionego do znaku lub przez podmiot trzeci za jego zgodą. Nieudzielenie takiej zgody sprawia, że sprzedaż tych towarów – pomimo że są oryginalne – jest zakazana i prowadzi do naruszenia praw do znaku.
Przyjęta przez Trybunał Sprawiedliwości wykładnia art. 13 (1) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ułatwi właścicielom znaków towarowych kontrolę nad nieuprawnionym wprowadzaniem do obrotu oryginalnych towarów. W szczególności – jak w stanie faktycznym niniejszej sprawy – potwierdza, że nielegalny jest obrót testerami i próbkami, na których wyraźnie umieszczono informację o zakazie ich sprzedaży.