Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy – poradnik przedsiębiorcy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy – poradnik przedsiębiorcy

Przeszukania połączone z zatrzymaniem rzeczy coraz częściej dotykają spółek, członków ich organów, podmiotów z nimi współpracujących. W związku z perspektywą wejścia w życie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych częstotliwość takich czynności wobec spółek zapewne się zwiększy, co może istotnie rzutować na ich działalność biznesową.

Mimo że przepisy (Kodeksu postępowania karnego, Konstytucji RP czy też Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) regulują różne aspekty przeszukania, przedsiębiorcy coraz częściej sygnalizują rozliczne problemy praktyczne związane z ich prowadzeniem.

Miewają wątpliwości, kto i na jakiej podstawie może dokonać przeszukania, jakie dokumenty upoważniają do wejścia do siedziby, jakich zasad i obowiązków powinien przestrzegać przeszukujący, jak mogą chronić swoje tajemnice, jakie środki prawne służą im w razie nieprawidłowego przeprowadzenia przeszukania itp.

Na te i inne pytania odpowiadamy w publikacji „Przeszukanie pomieszczeń i zatrzymanie rzeczy – poradnik przedsiębiorcy”, powstałej na bazie naszych doświadczeń oraz standardów międzynarodowych, w tym m.in. wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Jeżeli mają Państwo inne pytania, bardzo chętnie na nie odpowiemy.

Artur Pietryka, adwokat, Łukasz Lasek, adwokat, praktyka karna kancelarii Wardyński i Wspólnicy