Przekształcenie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Przekształcenie

Następstwo prawne

Ordynacja podatkowa wprowadza zasadę sukcesji generalnej, zgodnie z którą spółka przekształcona wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową nie powoduje utraty prawa do rozliczenia straty poniesionej przez spółkę przekształcaną.

Skutki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Co do zasady przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową jest neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka przekształcona prowadzi swoje rozliczenia podatkowe w zakresie CIT na zasadzie kontynuacji.

Podatki pośrednie (VAT, PCC)

Przekształcenie spółki kapitałowej jest neutralne z punktu widzenia VAT i PCC.