Global M&A Trends Report | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Global M&A Trends Report

Jak się zmieni rynek M&A na świecie i w Polsce, można przeczytać w dorocznym raporcie Lex Mundi.

W nowy rok świat wszedł w atmosferze wzrastającej niestabilności polityczno-ekonomicznej spowodowanej przez wojny handlowe, Brexit, rozmaite nacjonalizmy i wiele innych czynników. Z perspektywy transakcji M&A – zarówno tych multijurysdykcyjnych, jak i krajowych – rodzi to liczne pytania o to, jak dynamicznie zmieniające się otoczenie przełoży się na prowadzone już projekty oraz dopiero planowane przedsięwzięcia. Interwencjonizm polityczny, zwiększona presja regulacyjna czy ograniczenia dotyczące inwestycji zagranicznych mogą bowiem wpływać na wyceny, ocenę ryzyka realizacji projektów oraz spodziewane synergie potransakcyjne.

Jaki wpływ będą miały te okoliczności na rynek M&A na świecie i w Polsce? Jakie zagrożenia i jakie wyzwania stoją przed podmiotami działającymi na tym rynku – przedsiębiorcami, inwestorami, doradcami?

Odpowiedzi na te pytania starają się znaleźć autorzy opublikowanego właśnie raportu „Global M&A Trends Report”, który jak co roku ukazał się dzięki współpracy firm prawniczych z całego świata zrzeszonych w Lex Mundi. W jego przygotowanie była zaangażowana również kancelaria Wardyński i Wspólnicy.