Czy notariusz musi znać języki obce? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Czy notariusz musi znać języki obce?

Notariusz, poświadczając podpis na dokumencie, nie musi badać, czy treść tego dokumentu jest zgodna z prawem. Może więc poświadczyć także podpis na dokumencie sporządzonym w nieznanym sobie języku.
Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. akt SN III CZP 82/10 z dnia 19 listopada 2010 r. stwierdził, że notariusz przy dokonywaniu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego pisma. Uzasadnienie tej uchwały nie jest jeszcze dostępne.
Zgodnie z treścią art. 69 ustawy Prawo o notariacie notariusz poświadcza: 1) własnoręczność podpisu; 2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; 3) datę okazania dokumentu; 4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
W sprawie, która trafiła do SN, skarżąca zwróciła się do notariusza o poświadczenie podpisu na dokumencie sporządzonym w języku obcym. Jednakże notariusz dopatrzył się w sporządzonym dokumencie nieprawidłowości, w tym m.in. naruszenia prawa i nieprawidłowych sformułowań w języku polskim, i odmówił poświadczenia dokumentu.
Z powołanego powyżej przepisu ustawy Prawo o notariacie dotychczas obowiązek badania zgodności z prawem treści poświadczanego dokumentu nie był wywodzony. SN potwierdził w niniejszej uchwale, iż notariusz nie ma takiego obowiązku.