transakcje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

transakcje

Nie każdy pamięta - odbywanie rocznych zgromadzeń oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych
Zbliża się 30 czerwca i wspólnicy spółek, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, powinni pamiętać o konieczności odbycia do tego dnia zwyczajnych zgromadzeń wspólników dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółki.
Nie każdy pamięta - odbywanie rocznych zgromadzeń oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych
Spółka czy oddział?
Działalność przedsiębiorców zagranicznych w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w formie oddziału.
Spółka czy oddział?
Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego
Poufność informacji, które kontrahent udostępnił w toku negocjacji, należy zachować bezterminowo – także wówczas, gdy do transakcji ostatecznie nie doszło.
Problem ochrony informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów
Zaniedbanie tej niepozornej formalności może być powodem wadliwości działania organów spółki także wiele lat po dokonaniu zmiany wspólników.
Skutki zaniechania zawiadomienia spółki o zbyciu udziałów
Nowy trend na rynku europejskim - łączenia transgraniczne spółek kapitałowych
W ostatnim roku kilka dużych korporacji postanowiło odejść od struktury holdingowej i przeprowadzić konsolidację swojego portfolio spółek z wykorzystaniem coraz popularniejszego mechanizmu, jakim jest łączenie transgraniczne spółek kapitałowych.
Nowy trend na rynku europejskim - łączenia transgraniczne spółek kapitałowych
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
Inwestor planujący nabycie udziałów lub akcji spółek zazwyczaj najpierw ocenia ryzyko takiej transakcji. Czy warto, aby badał też ryzyko związane z ewentualną niezgodnością prowadzonej przez daną spółkę działalności z wymogami ochrony środowiska?
Przed nabyciem udziałów warto zbadać ryzyko środowiskowe
W jakich sytuacjach obowiązuje zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników
Zakaz dokonywania wypłat z majątku spółki zależy od stopnia pokrycia kapitału zakładowego, a nie od zapisów bilansowych dokonywanych operacji.
W jakich sytuacjach obowiązuje zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników
Aby umowa zawarta z funkcjonariuszem spółki kapitałowej była ważna
Kodeks spółek handlowych wprowadza istotne ograniczenia w zakresie swobody zawierania umów z funkcjonariuszami spółek kapitałowych. Od spełnienia wymogów wskazanych w ustawie zależy ważność niektórych umów.
Aby umowa zawarta z funkcjonariuszem spółki kapitałowej była ważna
Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Do 7 stycznia 2013 roku musi zostać transponowana dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych. Prowadzący niektóre instalacje będą musieli ocenić stan gleby przed rozpoczęciem i po zakończeniu ich eksploatacji a wyniki badań trafią do organów administracji.
Ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby stanie się istotnym elementem transakcji dotyczących niektórych zakładów przemysłowych
Paweł Ciećwierz: W każdej transakcji skrupulatne badanie prawne to podstawa
Rozmowa z Pawłem Ciećwierzem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Grupę Transakcyjną, o fuzjach i przejęciach na rynku polskim oraz o Portalu Transakcyjnym.
Paweł Ciećwierz: W każdej transakcji skrupulatne badanie prawne to podstawa
Łatwiej połączyć i podzielić spółki, czyli o ostatnich zmianach w Kodeksie spółek handlowych
27 października br. weszły w życie zmiany wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych ustawą z 19 sierpnia 2011 r. Upraszczają i skracają one procedury łączenia spółek kapitałowych, łączenia transgranicznego oraz podziału spółek.
Łatwiej połączyć i podzielić spółki, czyli o ostatnich zmianach w Kodeksie spółek handlowych