prawo pracy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo pracy

Komu dieta, czyli kiedy wyjazd jest podróżą służbową
Prawidłowa kwalifikacja wyjazdu pracownika nie jest łatwa. Ocena, czy wyjazd stanowi podróż służbową w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ma jednak istotne znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności pracodawcy wobec pracowników, ZUS i organów podatkowych.
Komu dieta, czyli kiedy wyjazd jest podróżą służbową
Droższe spory z ZUS
Koniec z ryczałtowymi kosztami zastępstwa procesowego w sprawach o podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
Droższe spory z ZUS
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia nie zawsze eliminuje ryzyko sporu sądowego
Porozumienie stron jest „najbezpieczniejszym” trybem rozwiązania umowy o pracę. Czasami zdarza się jednak, że mimo zawarcia porozumienia sprawa i tak trafia do sądu, bo pracownik podważa zawarte porozumienie, powołując się na wadę złożonego przez siebie oświadczenia woli.
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia nie zawsze eliminuje ryzyko sporu sądowego
(Nie)chronieni działacze związkowi
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych może zostać uchylona, jeśli liczba członków zakładowej organizacji związkowej spadnie poniżej dziesięciu. Nie zawsze jest jednak jasne, od kiedy następuje uchylenie tej ochrony.
(Nie)chronieni działacze związkowi
Wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Po lipcowej nowelizacji Prawa zamówień publicznych zamawiający ma obowiązek wskazywać, które czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia mieszczą się w definicji stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Musi też wymagać od wykonawców, by zatrudniali osoby wykonujące te czynności na podstawie umowy o pracę, oraz sprawdzać, czy wywiązują się oni z tego obowiązku.
Wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach publicznych
Czy bezpłatny zakaz konkurencji po ustaniu umowy o świadczeniu usług jest wiążący?
Żaden przepis prawa nie gwarantuje nawet minimalnej rekompensaty za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Taki zakaz konkurencji może być jednak uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Czy bezpłatny zakaz konkurencji po ustaniu umowy o świadczeniu usług jest wiążący?
Dyrektywa w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa wymusi zmiany dotyczące pracowników
Chociaż nowa dyrektywa nie wywrze bezpośredniego wpływu na przepisy dotyczące treści stosunku pracy i umowy o zakazie konkurencji, dopuszcza przekazywanie tajemnic przedsiębiorstwa przez pracowników ich przedstawicielom, a także może stanowić krok w stronę uregulowania sytuacji prawnej sygnalistów.
Dyrektywa w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa wymusi zmiany dotyczące pracowników
Pracodawcą jest korzystający z rezultatów pracy, ale nie holding
Żeby obciążyć pracodawcę składkami na ubezpieczenia społeczne od przychodów jego pracowników osiąganych z umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotem trzecim, nie wystarczy ustalenie, że z efektów pracy wykonanej na podstawie takich umów korzysta grupa spółek, do której należy pracodawca.
Pracodawcą jest korzystający z rezultatów pracy, ale nie holding
Redukcja pracowników przy joint-venture podmiotów konkurencyjnych
W realiach współczesnej globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy konsolidacje przedsiębiorstw są dość powszechnym zjawiskiem – nierzadko także w przypadku dotychczasowych konkurentów. Naturalnym elementem takiej konsolidacji jest zwykle redukcja zatrudnienia. Jest ona dla łączących się konkurentów źródłem trudnych do wyeliminowania ryzyk prawnych. Czy ich sytuacja faktycznie jest patowa?
Redukcja pracowników przy joint-venture podmiotów konkurencyjnych
Czas wolny udzielony w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych a wysokość wynagrodzenia
Na gruncie obowiązujących przepisów nie ma wątpliwości, jak obliczyć wynagrodzenie za pracę, jeśli pracownik w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych skorzysta z czasu wolnego w tym samym miesiącu, w którym wystąpiła praca ponad normy. Bardziej skomplikowany jest przypadek, w którym praca w godzinach nadliczbowych wykonana w jednym miesiącu zostanie skompensowana czasem wolnym w innym miesiącu lub miesiącach.
Czas wolny udzielony w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych a wysokość wynagrodzenia
Nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Długotrwałe nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. W przypadku procesu pracodawca będzie musiał jednak zasadniczo wykazać, że nieobecność pracownika spowodowała trudności organizacyjne po stronie zakładu pracy i zagrażała istotnym interesom pracodawcy.
Nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Zewnętrzny specjalista do spraw bhp to za mało
Wielu pracodawców korzysta w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z usług zewnętrznych specjalistów. Takie rozwiązanie nie musi jednak wcale oznaczać, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku zatrudnienia specjalisty bhp na etacie.
Zewnętrzny specjalista do spraw bhp to za mało