pomoc publiczna | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

pomoc publiczna

Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Ustawa Prawo energetyczne przewiduje dla odbiorców przemysłowych możliwość samodzielnego uzyskania i przedstawienia do umorzenia certyfikatów tylko za część zakupionej energii. Przyszłość tego instrumentu wsparcia stanęła jednak pod znakiem zapytania.
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Tanio kupić to nie grzech… w rozumieniu art. 107 TfUE
Wyrokiem z 12 czerwca 2014 r. Sąd rozstrzygnął sprawę T-488/11, stwierdzając, że korzystna dla przedsiębiorcy umowa zawarta z jednostką z sektora publicznego nie musi oznaczać występowania pomocy publicznej. Przede wszystkim zaś wyrok stanowi o prawie do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 263 TfUE w postępowaniu w sprawie pomocy publicznej.
Tanio kupić to nie grzech… w rozumieniu art. 107 TfUE
Rolnik w starciu z ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) bacznie przygląda się wnioskom rolników o przyznanie płatności w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Skutkuje to znacznym wzrostem liczby negatywnie rozpatrywanych wniosków, a nawet zmianą uprzednio wydanej decyzji o dofinansowaniu.
Rolnik w starciu z ARiMR
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym
7 kwietnia 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego. Tym samym system wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji opalanych paliwami gazowymi i innymi paliwami został przedłużony do 2018 roku.
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym
Widmo zwrotu pomocy publicznej
Nieprzestrzeganie zasad przyznawania i pożytkowania środków pomocowych może doprowadzić do konieczności ich zwrotu. Prawo umożliwia beneficjentom obronę otrzymanego wsparcia na kilku frontach.
Widmo zwrotu pomocy publicznej
Pomoc publiczna - kilka uwag o nowelizacji rozporządzenia proceduralnego
W drugiej połowie 2013 roku znaczącym zmianom uległy przepisy regulujące postępowanie przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu pomocy publicznej. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy tej nowelizacji.
Pomoc publiczna - kilka uwag o nowelizacji rozporządzenia proceduralnego
Gdy linii lotniczej brakuje pieniędzy - pomoc publiczna dla przewoźnika lotniczego
Nie tylko PLL LOT chce skorzystać z pomocy publicznej. Także w innych krajach linie lotnicze musiały szukać wsparcia u państwa. Powodzenie takiej operacji zależy przede wszystkim od tego, jak taką pomoc oceni Komisja Europejska.
Gdy linii lotniczej brakuje pieniędzy - pomoc publiczna dla przewoźnika lotniczego
Stan wykorzystania funduszy europejskich
Gdybyśmy wydawali pieniądze unijne w tym tempie, co dotychczas, to wydatkowanie funduszy na lata 2007-2013 zakończylibyśmy dopiero w sierpniu 2021 roku, wynika z październikowego raportu Business Center Club.
Stan wykorzystania funduszy europejskich
Źle wykorzystane dotacje trzeba zwracać na podstawie decyzji Komisji Europejskiej
Wiele podmiotów starających się o środki unijne nie ma świadomości, że w przypadku niewłaściwego ich wykorzystania Komisja Europejska może odzyskać przekazane kwoty bez konieczności uzyskiwania wyroku sądowego w Polsce.
Źle wykorzystane dotacje trzeba zwracać na podstawie decyzji Komisji Europejskiej