pomoc publiczna | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

pomoc publiczna

Prawo podatkowe a pomoc publiczna
Podstawowym narzędziem służącym do ustalenia, czy w danym przypadku można mówić o przyznaniu pomocy publicznej, jest art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego względu za niezgodne z przepisami o pomocy publicznej mogą zostać uznane np. obowiązujące w danym państwie przepisy podatkowe.
Prawo podatkowe a pomoc publiczna
Efekt zachęty – coraz częściej naruszany warunek uzyskania pomocy publicznej
Jednym z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym jest jej konieczność. Wsparcie przyznawane ze środków publicznych musi być niezbędne do realizacji danego projektu. Pomoc, która nie wywołuje efektu zachęty, jest nielegalna. Efektu zachęty nie można przy tym sprowadzać do zapewnienia brakujących środków na samodzielne podjęcie działań. Naruszenie wymogów związanych z efektem zachęty staje się przyczyną coraz liczniejszych decyzji o odmowie udzielenia bądź wycofaniu już przyznanego wsparcia finansowego. Decyzje te zwykle zostają podtrzymane w postępowaniu przed sądem.
Efekt zachęty – coraz częściej naruszany warunek uzyskania pomocy publicznej
Procedura zwrotu dofinansowania w projektach realizowanych ze środków europejskich
Rozporządzenia unijne zobowiązują państwa członkowskie do zapobiegania nieprawidłowościom w wydatkowaniu środków z budżetu UE, a także do odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu zwrotu tych kwot po terminie. Kiedy beneficjent musi się liczyć z koniecznością zwrotu dofinansowania?
Procedura zwrotu dofinansowania w projektach realizowanych ze środków europejskich
Czym jest nieprawidłowość?
Państwa unijne mają obowiązek wykrywać i korygować nieprawidłowości przy realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jak jednak zdefiniować „nieprawidłowość”?
Czym jest nieprawidłowość?
Zapewnienie trwałości operacji dofinansowanej ze środków UE a postępowanie egzekucyjne
Czy przepisy dotyczące funduszy strukturalnych uniemożliwiają instytucjom finansowym skuteczne dochodzenie roszczeń o zwrot kredytu, pożyczki lub gwarancji od klientów, którzy byli beneficjentami środków unijnych?
Zapewnienie trwałości operacji dofinansowanej ze środków UE a postępowanie egzekucyjne
Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej to nie tylko korzyści, ale też obowiązki
Kwalifikacja zwolnienia z podatku dochodowego jako pomocy publicznej implikuje szereg skutków daleko wykraczających poza zagadnienia podatkowe.
Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej to nie tylko korzyści, ale też obowiązki
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Ustawa Prawo energetyczne przewiduje dla odbiorców przemysłowych możliwość samodzielnego uzyskania i przedstawienia do umorzenia certyfikatów tylko za część zakupionej energii. Przyszłość tego instrumentu wsparcia stanęła jednak pod znakiem zapytania.
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Tanio kupić to nie grzech… w rozumieniu art. 107 TfUE
Wyrokiem z 12 czerwca 2014 r. Sąd rozstrzygnął sprawę T-488/11, stwierdzając, że korzystna dla przedsiębiorcy umowa zawarta z jednostką z sektora publicznego nie musi oznaczać występowania pomocy publicznej. Przede wszystkim zaś wyrok stanowi o prawie do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 263 TfUE w postępowaniu w sprawie pomocy publicznej.
Tanio kupić to nie grzech… w rozumieniu art. 107 TfUE
Rolnik w starciu z ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) bacznie przygląda się wnioskom rolników o przyznanie płatności w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Skutkuje to znacznym wzrostem liczby negatywnie rozpatrywanych wniosków, a nawet zmianą uprzednio wydanej decyzji o dofinansowaniu.
Rolnik w starciu z ARiMR
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym
7 kwietnia 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego. Tym samym system wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji opalanych paliwami gazowymi i innymi paliwami został przedłużony do 2018 roku.
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym
Widmo zwrotu pomocy publicznej
Nieprzestrzeganie zasad przyznawania i pożytkowania środków pomocowych może doprowadzić do konieczności ich zwrotu. Prawo umożliwia beneficjentom obronę otrzymanego wsparcia na kilku frontach.
Widmo zwrotu pomocy publicznej
Pomoc publiczna - kilka uwag o nowelizacji rozporządzenia proceduralnego
W drugiej połowie 2013 roku znaczącym zmianom uległy przepisy regulujące postępowanie przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu pomocy publicznej. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy tej nowelizacji.
Pomoc publiczna - kilka uwag o nowelizacji rozporządzenia proceduralnego