podatki | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

podatki

Nieruchomości inwestycyjne a koszty podatkowe
Jednym z wyzwań stojących przed spółkami nieruchomościowymi jest obowiązujące od 2022 r. ograniczenie zaliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości do kosztów podatkowych. Czasem jedynym wyjściem będzie spór podatkowy.
Nieruchomości inwestycyjne a koszty podatkowe
Podatek minimalny od przychodów z budynków
Podatek minimalny został odwieszony od czerwca 2022 r., a razem z odwieszeniem wróciły wątpliwości interpretacyjne utrudniające stosowanie tego podatku przez podatników. Wątpliwości dotyczą m.in. objęcia tym podatkiem usług hotelarskich, a także uwzględniania przy obliczaniu podatku odpisów amortyzacyjnych od budynków oraz przychodów z części wspólnych.
Podatek minimalny od przychodów z budynków
BEFIT – czyli harmonizacja dochodu do opodatkowania dla dużych grup kapitałowych w Unii Europejskiej
Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy, która wdrażać ma koncepcję BEFIT (skrót od Business in Europe: Framework for Income Taxation). Nowe prawo miałoby pozwolić na stworzenie ujednoliconych zasad obliczania dochodu do opodatkowania podatkiem CIT. Podatnicy wchodzący w skład grupy kapitałowej BEFIT będą opodatkowani w kraju swojej rezydencji, ale jedynie w odniesieniu do części wyniku podatkowego ustalanego dla całej grupy.
BEFIT – czyli harmonizacja dochodu do opodatkowania dla dużych grup kapitałowych w Unii Europejskiej
Połączenie przez przejęcie a straty podatkowe
Zgodnie z obowiązującymi przepisami po dokonaniu połączenia rozliczenie strat podatkowych spółki przejmowanej nie jest możliwe. Możliwe jest za to rozliczenie strat podatkowych spółki przejmującej, choć nie jest to regułą. Ustalając, czy spółka przejmująca ma prawo rozliczyć swoje straty podatkowe, należy ocenić, czy przedmiot faktycznie prowadzonej przez nią podstawowej działalności gospodarczej po przejęciu jest w całości albo w części inny niż przed przejęciem. Co w zasadzie kryje się pod pojęciem „przedmiotu faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności”? Kiedy należy uznać, że przedmiot działalności zmienił się „w części”?
Połączenie przez przejęcie a straty podatkowe
Konwersja zobowiązania spółki na jej kapitał w praktyce
Konwersja zobowiązania spółki na jej kapitał może być sposobem na „uzdrowienie” jej bilansu poprzez przeniesienie jej zobowiązania do kapitałów. Może to zwiększyć wiarygodność spółki wobec kontrahentów, a także zmniejszyć ryzyko upadłości. Konwersja może przynieść również korzyści podatkowe, na przykład poprzez zmniejszenie kosztu odsetkowego przekraczającego limit pozwalający zaliczyć odsetki do kosztów uzyskania przychodów.
Konwersja zobowiązania spółki na jej kapitał w praktyce
Sankcja w VAT – zmiany wprowadzone w ramach pakietu Slim VAT 3
Koniec ze sztywnym katalogiem sankcji za przewinienia dotyczące podatku VAT. Organy podatkowe będą mogły zmniejszyć wysokość sankcji, uwzględniając m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości. Sankcją w wysokości 100% zaniżonego zobowiązania podatkowego lub zawyżonej nadwyżki podatku naliczonego zostaną jednak ukarani podatnicy, którzy świadomie popełnili oszustwo podatkowe.
Sankcja w VAT – zmiany wprowadzone w ramach pakietu Slim VAT 3
Fundacja rodzinna i podatki
Razem z przepisami umożliwiającymi założenie w Polsce fundacji prywatnej pojawią się zupełnie nowe przepisy prawa podatkowego. Wprowadzą atrakcyjne zasady opodatkowania przesunięć majątkowych i działalności fundacji, ale też trochę zbyt urozmaiconą mozaikę stawek podatkowych.
Fundacja rodzinna i podatki
TSUE oceni, czy zwolnienie infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości to pomoc publiczna
Infrastruktura kolejowa i grunty, na której się ona znajduje, jest zwolniona od podatku od nieruchomości. Czy nie jest to aby niedozwolona pomoc publiczna? Odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie może mieć dalekosiężne skutki.
TSUE oceni, czy zwolnienie infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości to pomoc publiczna
Opodatkowanie NFT podatkiem od towarów i usług – stanowisko Komitetu VAT UE
Opodatkowanie obrotu tokenami NFT podatkiem VAT budzi zainteresowanie podatników oraz organów podatkowych w różnych krajach Unii Europejskiej, które prezentują niekiedy odmienne podejścia. Komitet VAT opublikował 21 marca 2023 r. dokument roboczy (Working Paper no. 1060 of the EU Value Added Tax (VAT) Committee regarding an EC question on non-fungible tokens (NFTs)) dotykający wielu zagadnień dotyczących opodatkowania NFT podatkiem VAT. Ponieważ transakcje NFT, w tym o dużej wartości, są coraz powszechniejsze, należy rzetelnie ocenić zasady opodatkowania tych tokenów i operacji z ich udziałem, w tym na gruncie VAT, a dokument roboczy może mieć istotny wpływ na tę ocenę.
Opodatkowanie NFT podatkiem od towarów i usług – stanowisko Komitetu VAT UE
Udostępnianie oprogramowania w chmurze z podatkiem u źródła
Coraz popularniejsze wśród podatników stają się nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak np. model Software-as-a-Service (SaaS), w którego ramach nie trzeba mieć infrastruktury informatycznej na własnym sprzęcie. Wynagrodzenie za rozwiązania chmurowe wypłacane za granicę może jednak podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (tzw. podatkowi u źródła), jeśli zostanie potraktowane jako wynagrodzenie za korzystanie z urządzenia przemysłowego.
Udostępnianie oprogramowania w chmurze z podatkiem u źródła
Trudne sprawy spółki przejmującej – korekta odliczenia podatku naliczonego za rok połączenia
Na gruncie VAT połączenie może okazać się wyzwaniem dla spółki przejmującej, jeżeli spółka przejmująca lub spółka przejmowana stosują proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego w roku połączenia.
Trudne sprawy spółki przejmującej – korekta odliczenia podatku naliczonego za rok połączenia
Sprzedaż udziałów w spółce nieruchomościowej – co z podatkiem VAT?
Sprzedaż udziałów w spółce nieruchomościowej to tylko początek – sprzedawca musi bowiem zmierzyć się ze skutkami takiej czynności na gruncie VAT. Czy sprzedaż udziałów w spółkach nieruchomościowych jest na gruncie VAT traktowana inaczej niż sprzedaż udziałów w innych spółkach? Czy słusznie? I co można z tym zrobić?
Sprzedaż udziałów w spółce nieruchomościowej – co z podatkiem VAT?