dr Radosław Wiśniewski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Radosław Wiśniewski

Żydowskie mienie bezdziedziczne wymaga stworzenia wyjątkowych rozwiązań
Temat żydowskiego mienia bezdziedzicznego wywołuje największe kontrowersje w dyskusji nad kompleksowym uregulowaniem problematyki reprywatyzacji w Polsce. Ogólna zasada, zgodnie z którą w braku najbliższych zmarłego dziedziczy po nim państwo, okazuje się jednak rozwiązaniem iluzorycznym i niemożliwym do zastosowania w praktyce.
Żydowskie mienie bezdziedziczne wymaga stworzenia wyjątkowych rozwiązań
Co najwyżej pomarańczowe, jeśli nie czerwone światło dla ustawy reprywatyzacyjnej
W artykule „Zielone światło dla reprywatyzacji”, który ukazał się w Rzeczpospolitej z 18 stycznia 2018 r., uznano, że opinia Rady Legislacyjnej na temat projektu tzw. ustawy reprywatyzacyjnej ogólnie go aprobuje, wskazując jedynie na potrzebę jego dokładniejszego uzasadnienia. Taka ocena tej opinii jest wadliwa i wprowadza odbiorców w błąd, gdyż wnioski z niej wynikające wykluczają dalsze procedowanie tego projektu w zaproponowanym brzmieniu.
Co najwyżej pomarańczowe, jeśli nie czerwone światło dla ustawy reprywatyzacyjnej
Reprywatyzacja bez mitów
Problematyka reprywatyzacyjna jest obecnie przedstawiana przez pryzmat wielu kontrowersyjnych aspektów procesów restytucyjnych. Prowadzi to do zniekształcenia prawdziwego obrazu reprywatyzacji, która i tak ma w Polsce charakter ograniczony.
Reprywatyzacja bez mitów
Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad „małą ustawą reprywatyzacyjną”
Na rozprawie 19 lipca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność części przepisów tzw. „małej ustawy reprywatyzacyjnej” z Konstytucją RP. Kancelaria reprezentowała w tej sprawie Światową Żydowską Organizację Restytucji, która jako amicus curiae przedłożyła Trybunałowi negatywną opinię o konstytucyjności badanych przepisów.
Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad „małą ustawą reprywatyzacyjną”
Ograniczenie prawa do wynagrodzenia szkody wywołanej przez władzę publiczną zgodne z Konstytucją
Aby móc dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną prawomocnym orzeczeniem sądu cywilnego, trzeba wcześniej uzyskać potwierdzenie jego oczywistej i rażącej niezgodności z prawem. Warunek ten nie narusza Konstytucji i nie jest nadmiernym obciążeniem. Z tym ostatnim poglądem Trybunału Konstytucyjnego trudno się zgodzić.
Ograniczenie prawa do wynagrodzenia szkody wywołanej przez władzę publiczną zgodne z Konstytucją
Prawo właściwe w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 w odniesieniu do polskich spraw reprywatyzacyjnych
Stosowane od 17 sierpnia 2015 r. rozporządzenie (UE) nr 650/2012 pozwala na wskazanie prawa właściwego do uregulowania dziedziczenia po danej osobie. W kontekście polskich spraw reprywatyzacyjnych należy opowiedzieć się za wybieraniem prawa krajowego.
Prawo właściwe w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012 w odniesieniu do polskich spraw reprywatyzacyjnych
Francuskie akty poświadczenia dziedziczenia w polskich sprawach reprywatyzacyjnych
Sprawy reprywatyzacyjne wymagają ustalenia wszystkich dawnych właścicieli odzyskiwanego mienia i ich następców prawnych. Nierzadko skutkuje to koniecznością posługiwania się francuskimi dokumentami spadkowymi, co czasami może powodować nie lada trudności.
Francuskie akty poświadczenia dziedziczenia w polskich sprawach reprywatyzacyjnych
„Mała ustawa reprywatyzacyjna” czy raczej „dekret Bieruta bis”?
Senacki projekt „Małej ustawy reprywatyzacyjnej” ma uregulować skomplikowany stan prawny nieruchomości w Warszawie. Projektowane zmiany prowadzą jednak do trwałego pozbawienia praw nabytych przez dawnych właścicieli na mocy tzw. dekretu warszawskiego.
„Mała ustawa reprywatyzacyjna” czy raczej „dekret Bieruta bis”?
Uprawnienie podmiotów gospodarczych, by żądać przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jest niezgodne z Konstytucją
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 marca 2015 r. stwierdził, że przepisy przewidujące dla podmiotów gospodarczych uprawnienie żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności są niezgodne z Konstytucją.
Uprawnienie podmiotów gospodarczych, by żądać przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jest niezgodne z Konstytucją
Skuteczność zagranicznych aktów notarialnych w sprawach reprywatyzacyjnych
W sprawach reprywatyzacyjnych następstwo prawne po dawnych właścicielach nieruchomości bada się niekiedy w oparciu o zagraniczne akty notarialne. Warto zatem wiedzieć, od jakich czynników zależy ich skuteczność w Polsce.
Skuteczność zagranicznych aktów notarialnych w sprawach reprywatyzacyjnych
Odwlekanie wydania nieruchomości dekretowych
Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości dekretowych powinno torować drogę do ich zwrotu na rzecz prawowitych właścicieli. Jednak posiadacze tych nieruchomości często dążą do zawieszania postępowania windykacyjnego, by odwlec moment ich wydania.
Odwlekanie wydania nieruchomości dekretowych
A z tą nieruchomością po dziadkach to może by tak do Strasburga, panie mecenasie?
Byli właściciele lub ich następcy często pytają o możliwość dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Specyfika reprywatyzacyjna sprawia jednak, że dopuszczenie przez Trybunał skargi do rozpoznania bywa trudne.
A z tą nieruchomością po dziadkach to może by tak do Strasburga, panie mecenasie?