Paweł Mazur | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Paweł Mazur

Czy podwykonawcy jest łatwiej? O skutkach nowelizacji art. 647¹ k.c. po dwóch latach od uchwalenia zmian
Przepis art. 647¹ k.c. wprowadzający gwarancyjną odpowiedzialność inwestora za długi wykonawcy wobec podwykonawców został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2003 r. W kwietniu 2017 r. ustawodawca gruntownie go znowelizował ustawą „o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności”. Po dwóch latach jej obowiązywania próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy tytuł ustawy odpowiada rzeczywistości i czy podwykonawca rzeczywiście ma większe szanse otrzymania zapłaty za swoją pracę.
Czy podwykonawcy jest łatwiej? O skutkach nowelizacji art. 647¹ k.c. po dwóch latach od uchwalenia zmian
Czy boom w budownictwie oznacza wzrost liczby spraw w sądach?
Liczba inwestycji budowlanych rośnie, a wraz z nią rosną ceny materiałów budowlanych. Czy wykonawcy pracujący na podstawie starych umów, które nie przewidują waloryzacji cen, mogą skutecznie domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego?
Czy boom w budownictwie oznacza wzrost liczby spraw w sądach?
Rok na dochodzenie odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot
Taki wniosek wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16). Roczny termin ma też być wprowadzony do ustawy Prawo lotnicze.
Rok na dochodzenie odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot
Czy wspólnik może przejąć majątek spółki jawnej?
Czasem przejęcie majątku spółki jawnej przez wspólnika jest jedyną szansą, by spółka mogła uniknąć likwidacji. W braku konsensusu wspólników przejęcie majątku może nastąpić na drodze sądowej. Powstaje wówczas kwestia rozliczeń między wspólnikami.
Czy wspólnik może przejąć majątek spółki jawnej?
Nowe zasady ochrony w związku z naruszeniem prawa konkurencji
Każdy, kto poniósł szkodę spowodowaną naruszeniem prawa konkurencji, ma prawo do pełnego jej naprawienia – także podmioty poszkodowane pośrednio. Taka idea ma być zapisana w ustawie implementującej dyrektywę 2014/104/UE. Powinno to znacznie ułatwić dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód spowodowanych naruszeniem prawa konkurencji.
Nowe zasady ochrony w związku z naruszeniem prawa konkurencji
Wady i zalety outsourcingu
Outsourcing wciąż jest interesującym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Aby jednak był źródłem korzyści, a nie problemów prawnych, należy przemyśleć liczne kwestie – od zasad odpowiedzialności stron po sprawy związane z pomocą publiczną i ochroną danych osobowych.
Wady i zalety outsourcingu
Nowe zasady uznawania i wykonywania wyroków – czy łatwiej znaczy lepiej?
Od stycznia 2015 r. wierzyciele dysponujący wyrokiem wydanym w jednym kraju członkowskim będą mogli go uznać lub wykonać w innym państwie unijnym bez konieczności wszczynania dodatkowej procedury sądowej.
Nowe zasady uznawania i wykonywania wyroków – czy łatwiej znaczy lepiej?
Co nowego na europejskim niebie?
Polityka jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej działa głównie na papierze, twierdzi Komisja Europejska. Dlatego trzeba uniezależnić organy nadzorujące sektor lotniczy oraz organizacje żeglugi powietrznej od władz państwowych i innych podmiotów.
Co nowego na europejskim niebie?
Czy warto ryzykować złożenie nieprawdziwych zapewnień w umowach sprzedaży?
W transakcjach sprzedaży udziałów/akcji spółek handlowych, jak też w umowach zbycia przedsiębiorstwa lub jego istotnych aktywów wprowadza się coraz bardziej rozbudowane oświadczenia i zapewnienia sprzedającego.
Czy warto ryzykować złożenie nieprawdziwych zapewnień w umowach sprzedaży?
Klauzule alternatywne na gruncie prawa polskiego
Czy przepisy polskiej procedury cywilnej ograniczające swobodę stron w wyborze sądu właściwego mają uzasadnienie?
Klauzule alternatywne na gruncie prawa polskiego
W Polsce brak jest spójnej polityki w zakresie lotnictwa
Rozmowa z Pawłem Mazurem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o kondycji sektora lotniczego, najnowszych trendach, zmianach w prawie lotniczym oraz o najczęstszych sporach w praktyce prawa lotniczego.
W Polsce brak jest spójnej polityki w zakresie lotnictwa
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie lotu w świetle najnowszych orzeczeń TSUE oraz sądów amerykańskich
Z rozporządzenia 261/2004 można wywieść prawo do odszkodowania nie tylko za odwołanie lotu, ale też za jego opóźnienie o ponad 3 godziny. Pasażerowie skwapliwie korzystają z tego prawa, a rozstrzygnięcia sądów wciąż budzą nowe kontrowersje.
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za opóźnienie lotu w świetle najnowszych orzeczeń TSUE oraz sądów amerykańskich