Natalia Rutkowska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Natalia Rutkowska

Komisja rozjemstwa w sporach według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)
Nowe warunki kontraktowe FIDIC kładą większy nacisk na polubowne rozstrzyganie sporów. Podejście to znalazło wyraz w zwiększeniu roli komisji rozjemstwa w sporach.
Komisja rozjemstwa w sporach według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)
Dwie linie kolejowe obok siebie – czy to możliwe?
Ze względu na specyfikę inwestycji kolejowych i bezpieczeństwo ruchu kolejowego budowanie w sąsiedztwie linii kolejowych podlega ograniczeniom.
Dwie linie kolejowe obok siebie – czy to możliwe?
Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi coraz bliżej
W parlamencie zbliżają się do końca prace nad nową ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona wejść w życie jeszcze w tym roku.
Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi coraz bliżej
Więcej zamówień in-house
Po licznych dyskusjach nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., znacząco rozszerza możliwość udzielania zamówień typu in-house.
Więcej zamówień in-house
Jednolity europejski dokument zamówienia
Jedną z ważniejszych zmian w ramach nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych jest wprowadzenie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który ma znacząco ułatwić wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia.
Jednolity europejski dokument zamówienia
Zamówienia typu in-house
Pojęcie zamówienia typu in-house, tj. zamówienia udzielanego przez podmiot publiczny innemu podmiotowi publicznemu, nie jest obce polskiemu prawu. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza jednak bardzo duże zmiany w tym zakresie.
Zamówienia typu in-house
Szczególne zasady udzielania zamówień publicznych związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży
25 marca 2016 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. Wpływa ona na zasady udzielania zamówień publicznych związanych z powyższymi wydarzeniami.
Szczególne zasady udzielania zamówień publicznych związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży
Nowelizacja p.p.s.a. obejmie także już wszczęte postępowania
Wchodząca w życie 15 sierpnia 2015 r. największa do tej pory nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi będzie mieć wpływ również na postępowania wszczęte przed jej wejściem w życie.
Nowelizacja p.p.s.a. obejmie także już wszczęte postępowania
FIDIC: Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń – czego można wymagać od wykonawcy?
Umowny podział obowiązków w zakresie uzyskiwania decyzji i pozwoleń nie zmienia faktu, że to inwestor zasadniczo jest zobowiązany do poniesienia kosztów ich uzyskania. Nie można też narzucać wykonawcy podziału niezgodnego z prawem.
FIDIC: Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń – czego można wymagać od wykonawcy?
Postępowanie przed sądami administracyjnymi w trybie uproszczonym – nowe zasady
Nowelizacja prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znacząco modyfikuje zasady prowadzenia jednego z postępowań szczególnych – postępowania uproszczonego.
Postępowanie przed sądami administracyjnymi w trybie uproszczonym – nowe zasady
Nowe kompetencje referendarzy sądowych
W wyniku nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi referendarze sądowi zyskają szereg nowych uprawnień. Modyfikacji ulegną także zasady zaskarżania wydawanych przez nich orzeczeń.
Nowe kompetencje referendarzy sądowych
Inne zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Kwietniowa nowelizacja p.p.s.a. modyfikuje aż 81 artykułów i jest największą dotychczas nowelizacją tej ustawy. Ponieważ nie sposób opisać wszystkich zmian w jednym wydaniu portalu, poniżej prezentujemy opis istotniejszych, interesujących zmian, którym nie poświęcono osobnych artykułów.
Inne zmiany w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi