dr Monika Żuraw | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Monika Żuraw

Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy
W orzeczeniu wydanym w sprawie znanego krzesełka dla dzieci Tripp Trapp TSUE przeprowadził wykładnię przeszkód rejestracji odnoszących się do kształtu produktu.
Coraz trudniej zarejestrować kształt produktu jako znak towarowy
Banki walczą o kolor czerwony
Kolory coraz częściej stają się narzędziem marketingu. Wielu przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie monopolu na konkretny kolor spotyka się jednak ze sprzeciwem innych uczestników rynku.
Banki walczą o kolor czerwony
Jurysdykcja międzynarodowa przy naruszeniu praw własności intelektualnej
Wątpliwości odnośnie do międzynarodowej jurysdykcji sądów coraz częściej trafiają na wokandę Trybunału Sprawiedliwości.
Jurysdykcja międzynarodowa przy naruszeniu praw własności intelektualnej
Okoliczności decydujące o złej wierze zgłaszającego rejestrację znaku towarowego
Zła wiara może polegać na zgłoszeniu znaku w celu pasożytniczego wykorzystania jego renomy.
Okoliczności decydujące o złej wierze zgłaszającego rejestrację znaku towarowego
Używanie domen i metatagów stanowi reklamę
Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 11 lipca 2013 r. wydanego w sprawie Belgian Electronic Sorting Technology NV przeciwko Bertowi Peelaersowi oraz Visys NV (sygn. akt C-257/11).
Używanie domen i metatagów stanowi reklamę
Kolor może zdecydować w sporze o znak towarowy
Nawet jeśli znak uprawnionego zarejestrowany jest jako czarno-biały, kolorystyka, w jakiej jest używany, może być brana pod uwagę w całościowej ocenie ryzyka konfuzji i ryzyka skojarzeń wywoływanego przez oznaczenie naruszyciela.
Kolor może zdecydować w sporze o znak towarowy
Sieć wolna od naruszeń
O tym, jak chronić w internecie swoją własność intelektualną i jak nie naruszyć w sieci cudzych praw, piszemy w kolejnym wydaniu tematycznym Portalu Procesowego.
Sieć wolna od naruszeń
Czy zleceniobiorca narusza znak towarowy?
Do odpowiedzi na powyższe pytanie sprowadzało się rozstrzygnięcie sprawy, w której sąd krajowy pytał TSUE o odpowiedzialność działającego na zlecenie podmiotu rozlewającego napój do puszek.
Czy zleceniobiorca narusza znak towarowy?
Znaki, patenty i czerwone podeszwy
Jak dochodzić roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej i czego można żądać od naruszyciela, piszemy w szóstym już wydaniu tematycznym Portalu Procesowego.
Znaki, patenty i czerwone podeszwy
Czy można uzyskać rekompensatę od naruszyciela?
Nie ulega wątpliwości, że dobra własności przemysłowej mają dużą wartość majątkową, którą można oszacować. Znacznie trudniej obliczyć uszczerbek, jaki powoduje w nich działanie naruszyciela.
Czy można uzyskać rekompensatę od naruszyciela?
O przedawnieniu roszczenia o zaniechanie w przypadku naruszenia ciągłego
Jak liczyć bieg przedawnienia, jeśli naruszenie ma charakter ciągły lub powtarzalny i trwa nieustannie przez kilka lat? Czy bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu pierwszego naruszenia, czy też ma swój początek w każdym kolejnym dniu naruszenia?
O przedawnieniu roszczenia o zaniechanie w przypadku naruszenia ciągłego
Zła wiara po polsku
Jeśli można stwierdzić okoliczności świadczące o złej wierze zgłaszającego znak, także będącego agentem lub przedstawicielem zagranicznego przedsiębiorcy, możliwe jest unieważnienie znaku pomimo świadomego tolerowania jego używania przez okres 5 lat.
Zła wiara po polsku