Monika Hartung | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Monika Hartung

Gdy sprawa arbitrażowa trafia do sądu powszechnego
Jako zalety arbitrażu wymienia się zwykle poufność, szybkość i możliwość kontrolowania kosztów przez strony. W przypadku interwencji sądów powszechnych sprawa arbitrażowa traci jednak zwykle te zalety.
Gdy sprawa arbitrażowa trafia do sądu powszechnego
Czy arbitraż faktycznie jest poufny
Gdy sąd powszechny rozstrzyga kwestie z postępowania polubownego, rozprawa nie powinna być jawna.
Czy arbitraż faktycznie jest poufny
Monika Hartung: Lepiej nie liczyć na uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
Rozmowa z Moniką Hartung, wspólnikiem współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o tym, co może być podstawą skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.
Monika Hartung: Lepiej nie liczyć na uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
Gwarancja gwarancji nierówna
Gwarancja bankowa, choć jest powszechnie stosowaną formą zabezpieczenia wierzytelności, stanowi jedną z najbardziej dyskusyjnych instytucji w prawie polskim. W sytuacji spornej trzeba więc wnikliwie przeanalizować ustanawiające ją dokumenty.
Gwarancja gwarancji nierówna
Czy porozumienia marketingowo-promocyjne to opłaty półkowe?
Opłaty za przyjęcie towarów do sprzedaży stały się źródłem finansowego zmartwienia dla sieci handlowych. W ostatnich pięciu latach liczba procesów wytaczanych sieciom handlowym przez dostawców, najczęściej byłych, rośnie lawinowo.
Czy porozumienia marketingowo-promocyjne to opłaty półkowe?
Monika Hartung: Wykonanie w Polsce wyroku sądu obcego nie jest żadnym problemem
Rozmowa z Moniką Hartung, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu, o jurysdykcji i prawie właściwym.
Monika Hartung: Wykonanie w Polsce wyroku sądu obcego nie jest żadnym problemem
O arbitrażu w Polsce
Rośnie zainteresowanie sądownictwem polubownym. Jedną z przyczyn jest jego sprawność, fachowość, poufność i tempo rozpoznawania spraw – zalety szczególnie istotne dla przedsiębiorców. Zbyt rzadko jednak korzystają oni z możliwości, jakie daje arbitraż.
O arbitrażu w Polsce
Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą
Aby móc skutecznie dochodzić od inwestora zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, podwykonawca musi wykazać, że inwestor znał te warunki umowy z podwykonawcą, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności i wyraził na nie zgodę.
Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych
Odrzucenie środka zaskarżenia przez sąd z powodu wniesienia go przez nienależycie umocowanego pełnomocnika wymaga uprzedniego wezwania strony do potwierdzenia tych czynności.
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych