Marzena Białasik-Kendzior | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marzena Białasik-Kendzior

Rejestracja domeny w złej wierze
Nieuczciwe działanie polegające na wykorzystaniu oznaczenia, do którego prawo przysługuje osobie trzeciej, do rejestracji nazwy domeny internetowej może zostać uznane za działanie w złej wierze.
Rejestracja domeny w złej wierze
Biedronka przegrała w sporze domenowym
Nawet „silny” znak towarowy nie gwarantuje uprawnionemu ochrony we wszystkich okolicznościach.
Biedronka przegrała w sporze domenowym
Renomę znaku towarowego należy udowodnić
Renomowany znak towarowy nie ma definicji legalnej ani w prawie unijnym, ani w polskim. Jednak pojęcie to funkcjonuje w obrocie prawnym, a powoływanie się na renomę znaku może być ważnym argumentem w sporze sądowym.
Renomę znaku towarowego należy udowodnić
Wykaz towarów objętych rejestracją znaku towarowego musi być szczegółowy
Urzędy patentowe krajów UE oraz OHIM w ramach programu harmonizacji swoich praktyk dotyczących znaków towarowych wydały wspólny komunikat, w którym wymienione zostały sposoby wdrożenia wyroku TSUE przez urzędy poszczególnych krajów UE.
Wykaz towarów objętych rejestracją znaku towarowego musi być szczegółowy
Mina minie nierówna
Wzór przemysłowy, który obejmuje ochroną wygląd zewnętrzny produktów, może być tożsamy ze znakiem towarowym, oznaczającym pochodzenie produktów. Możliwy jest zatem konflikt prawa z rejestracji wzoru przemysłowego z prawem do znaku towarowego.
Mina minie nierówna
Oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie zarejestruje na swoją rzecz znaku towarowego
Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny jest zainteresowany ochroną znaku towarowego w Polsce, może ubiegać się o jego rejestrację tylko we własnym imieniu. Polski oddział przedsiębiorstwa zagranicznego nie uzyska prawa ochronnego na znak towarowy.
Oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie zarejestruje na swoją rzecz znaku towarowego
Czerwona podeszwa to znak towarowy Louboutina
Tak orzekł sąd amerykański 5 września 2012 roku w sprawie z powództwa znanego projektanta butów Christiana Louboutina przeciwko domowi mody Yves Saint Laurent.
Czerwona podeszwa to znak towarowy Louboutina
Ustalenie komplementarności towarów i usług sprzedaży
Prawo znaków towarowych dopuszcza istnienie podobieństwa między towarami a usługami, mimo że towary mają charakter materialny, a usługi – niematerialny.
Ustalenie komplementarności towarów i usług sprzedaży
Rejestracja znaku towarowego identycznego ze znakiem w stanie karencji
Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w stanie karencji z powodu nieużywania.
Rejestracja znaku towarowego identycznego ze znakiem w stanie karencji
Listy zgody już nie pomagają w rejestracji znaku towarowego
Urząd Patentowy, w związku ze zmianą orzecznictwa, nie zarejestruje już identycznego lub podobnego znaku towarowego, nawet w tej samej grupie kapitałowej i za zgodą uprawnionego do wcześniejszego znaku towarowego.
Listy zgody już nie pomagają w rejestracji znaku towarowego