Marzena Białasik-Kendzior | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marzena Białasik-Kendzior

Jeżeli używasz znaku towarowego w Hiszpanii, używasz go także w całej Unii Europejskiej
Rzeczywiste używanie znaku towarowego na terytorium całej Unii Europejskiej można wykazać, w pewnych szczególnych okolicznościach, udowodniając jego używanie tylko w jednym państwie członkowskim.
Jeżeli używasz znaku towarowego w Hiszpanii, używasz go także w całej Unii Europejskiej
Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności dla krajowych znaków towarowych
Wraz z najnowszą nowelizacją przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej znika obowiązek graficznego przedstawiania znaków towarowych. Od 16 marca 2019 r. znaki towarowe mogą być przedstawiane w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, zrozumiały, trwały, obiektywny i łatwo dostępny.
Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności dla krajowych znaków towarowych
Zdolność odróżniająca znaku towarowego
Aby uzyskać prawo ochronne na znak towarowy, należy wykazać, że dane oznaczenie ma zdolność odróżniającą, czyli nie jest wyłącznie opisowe. Ocena, czy faktycznie tak jest, często nie jest jednak jednoznaczna.
Zdolność odróżniająca znaku towarowego
Pochodzenie ma znaczenie. O atrakcyjności oznaczeń geograficznych alkoholi
Niektóre kategorie towarów, takie jak produkty rolne, wyroby żywnościowe i spirytusowe, są cenione przez klientów przede wszystkim ze względu na wyjątkowe warunki naturalne miejsca, regionu lub kraju, z którego pochodzą, albo ze względu na tradycję ich wytwarzania. Aby podkreślić tę niepowtarzalność, do oznaczania takich produktów uprawnieni producenci używają oznaczeń geograficznych.
Pochodzenie ma znaczenie. O atrakcyjności oznaczeń geograficznych alkoholi
Czy graficzny znak towarowy może być także znakiem towarowym pozycyjnym?
Udowodnienie rzeczywistego używania pozycyjnego znaku towarowego w obrocie jest możliwe również wtedy, gdy pozycyjny znak towarowy jest używany w połączeniu z innymi elementami graficznymi.
Czy graficzny znak towarowy może być także znakiem towarowym pozycyjnym?
„Deluxe” – wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług czy wskazanie ich „wysokiej jakości”?
Rejestracja logotypu przedsiębiorstwa bywa skomplikowana. Nie każde oznaczenie będzie nadawać się do odróżniania produktów przedsiębiorcy od produktów konkurentów, czyli pełnić rolę znaku towarowego. Przyczyną może być jego opisowy charakter.
„Deluxe” – wskazanie pochodzenia handlowego towarów i usług czy wskazanie ich „wysokiej jakości”?
Jednolity charakter unijnego znaku towarowego może podlegać ograniczeniu
TSUE potwierdził, że jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia produktu zachodzi tylko na części terytorium Unii, można orzec zakaz używania znaku towarowego tylko na tej części, z wyłączeniem konkretnych państw.
Jednolity charakter unijnego znaku towarowego może podlegać ograniczeniu
Radykalne zmiany w prawie znaków towarowych
Dość długi czas oczekiwania na udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP powoduje często, że zamiast starać się o ochronę w kraju, przedsiębiorcy decydują się na rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Postępowanie to, choć znacznie droższe, jest co do zasady szybkie i proste. Dlatego też, chcąc zwiększyć konkurencyjność Urzędu Patentowego względem EUIPO, wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej.
Radykalne zmiany w prawie znaków towarowych
Uzyskanie rejestracji znaku towarowego będzie łatwiejsze
Oprócz instytucji tzw. listów zgody bardzo istotną zmianą już obowiązującą w prawie znaków towarowych jest możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę Polska, Poland (lub skróty RP, PL) bądź też nazwę polskiego miasta bez potrzeby uzyskiwania zgody odpowiednich władz.
Uzyskanie rejestracji znaku towarowego będzie łatwiejsze
Główne zmiany w prawie własności przemysłowej
Długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej wpłynął do Sejmu 12 marca 2015 r. Planowana zmiana obejmować ma kilkadziesiąt przepisów; część zostałaby uchylona, ale pojawiłyby się także nowości.
Główne zmiany w prawie własności przemysłowej
Świadomość używania znaku towarowego a jego unieważnienie
Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie może wnosić na jego podstawie o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku towarowego, jeżeli zostanie odpowiednio udowodnione, że miał świadomość używania i przyzwalał na używanie tego znaku przez pięć następujących po sobie lat. Powstaje więc pytanie, jak tę świadomość udowodnić.
Świadomość używania znaku towarowego a jego unieważnienie
Europejska praktyka dotycząca rejestracji czarno-białych znaków towarowych
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) wraz z urzędami patentowymi państw-członków UE w ramach programu konwergencji dążą do stworzenia wspólnej, przejrzystej i przewidywalnej praktyki ochrony znaków towarowych i wzorów.
Europejska praktyka dotycząca rejestracji czarno-białych znaków towarowych