Marta Rybacka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marta Rybacka

Likwidacja oddziałów przedsiębiorców zagranicznych – projektowane zmiany w przepisach
Zgodnie z projektowanymi zmianami procedura dobrowolnej likwidacji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych stanie się zarówno prostsza, jak i zgodna z prawem unijnym. W efekcie po kilku latach niejasności i sporów w tym zakresie wrócimy do stanowiska zaprezentowanego przez Sąd Najwyższy w 2007 r.
Likwidacja oddziałów przedsiębiorców zagranicznych – projektowane zmiany w przepisach
Czy wierzyciel wspólnika jest uprawniony do zaskarżania uchwał?
Przepisy Kodeksu spółek handlowych wskazują, jakim podmiotom przysługuje uprawnienie do zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Doktryna i orzecznictwo dopuszczają w określonych sytuacjach możliwość kwestionowania uchwał przez podmioty niewymienione wprost w przepisach Kodeksu, w tym między innymi przez wierzyciela wspólnika lub akcjonariusza, który uzyskał zajęcie udziałów lub akcji.
Czy wierzyciel wspólnika jest uprawniony do zaskarżania uchwał?
Obowiązki zarządu dotyczące sprawozdań finansowych spółek kapitałowych
Jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie i czy zarząd może zasłaniać się brakiem decyzyjności organu zatwierdzającego?
Obowiązki zarządu dotyczące sprawozdań finansowych spółek kapitałowych
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Jednym z kluczowych elementów badania prawnego poprzedzającego transakcję typu share deal jest weryfikacja tytułu prawnego do udziałów. Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie oznacza istotne ryzyko dla ich potencjalnego nabywcy. Czy połączenie spółki lub jej przekształcenie pozwala je wyeliminować?
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Zaliczka na poczet dywidendy – czy i na jakich podstawach spółka może domagać się jej zwrotu?
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, choć atrakcyjna dla wspólników, wiąże się z istotnym ryzykiem głównie po stronie spółki. Po zakończeniu roku obrotowego może okazać się, że nie ma podstaw do wypłaty dywidendy. Czy w takiej sytuacji spółka może dochodzić od wspólników zwrotu przyznanego im świadczenia?
Zaliczka na poczet dywidendy – czy i na jakich podstawach spółka może domagać się jej zwrotu?
Nowe przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego
Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe redefiniuje pojęcie stanu niewypłacalności i doprecyzowuje przesłanki ogłoszenia upadłości. Nie powoduje to jednak, wbrew pozorom, zwiększenia rygoryzmu regulacji prawnych. Nowa ustawa cechuje się większą elastycznością i lepiej odzwierciedla realia rynkowe. Nie jest jednak pozbawiona mankamentów, które w praktyce mogą stać się źródłem istotnych wątpliwości.
Nowe przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego
Wpływ otwarcia restrukturyzacji na egzekucję i wykonywanie umów dłużnika
Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia niewypłacalnego dłużnika przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli stanowi jedno z głównych założeń nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Pogodzeniu tych często rozbieżnych celów ma służyć zmiana zasad prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w toku restrukturyzacji oraz znowelizowane zasady wykonywania stosunków umownych łączących niewypłacalnego dłużnika z kontrahentami.
Wpływ otwarcia restrukturyzacji na egzekucję i wykonywanie umów dłużnika
Nieruchomości: w obrocie nie brak fikcji
Przy sprzedaży gruntu na rzecz dzierżawcy, który go wcześniej zabudował, przyjmuje się do celów VAT, że budynki nie istnieją, a grunt ma być dopiero zabudowany.
Nieruchomości: w obrocie nie brak fikcji
Posiadacz akcji przedwojennych spółek - akcjonariusz czy kolekcjoner?
Posiadaczom akcji spółki Giesche S.A. nie udało się reaktywować przedwojennej spółki. Czy to jednak znaczy, że dokumenty wyemitowane przez przedwojenne spółki akcyjne mają wartość jedynie kolekcjonerską?
Posiadacz akcji przedwojennych spółek - akcjonariusz czy kolekcjoner?