dr Marta Kozłowska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Marta Kozłowska

Sekretarz administracyjny w postępowaniu na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC
Rola arbitra oparta jest na zaufaniu. Arbiter ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę osobiście. Istota tej funkcji oznacza zatem, że mandatu arbitra nie można przenieść na inną osobę. Możliwe, a niekiedy wskazane jest jednak powierzenie czynności pomocniczych innym osobom, tzw. sekretarzom administracyjnym. Oddelegowanie części zadań może usprawnić przebieg postępowania i ograniczyć koszty i czas postępowania, na czym zazwyczaj zależy stronom.
Sekretarz administracyjny w postępowaniu na podstawie Regulaminu Arbitrażowego ICC
Dostęp do dokumentacji księgowej spółki na potrzeby sporu
Dowody z dokumentów finansowych i księgowych są niezbędne w sporach potransakcyjnych i korporacyjnych. Mogą być one kluczowe dla ustalenia stanu faktycznego, wysokości szkody i udowodnienia roszczeń w procesie cywilnym. Ich brak może zniweczyć roszczenia powództwa. Jak uzyskać dostęp do takich dokumentów?
Dostęp do dokumentacji księgowej spółki na potrzeby sporu
Szybsze i prostsze postępowania arbitrażowe
1 marca 2017 r. weszły w życie zmiany Regulaminu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu („Regulamin ICC”), który reguluje zasady prowadzenia międzynarodowego postępowania arbitrażowego . Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie efektywności i transparentności postępowań arbitrażowych rozstrzyganych w oparciu o Regulamin ICC.
Szybsze i prostsze postępowania arbitrażowe
Nowości w procedurze cywilnej
Składanie pism procesowych drogą elektroniczną, licytacja elektroniczna i nowe zasady składania skargi na czynności komornika – to tylko niektóre zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.
Nowości w procedurze cywilnej
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?
Sędzia zostanie wyłączony z orzekania na mocy prawa tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli strona ma uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego, który ponownie bierze udział w postępowaniu odwoławczym w tej samej sprawie, powinna sama złożyć wniosek o jego wyłączenie.
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niekonstytucyjny
24 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisów wyłączających możliwość zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu w postępowaniu karnym, gdy orzeka o nich po raz pierwszy sąd odwoławczy (K 34/12).
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niekonstytucyjny
Nowe rozporządzenie Bruksela I bis wpłynie na sytuację przedsiębiorców nie tylko w Europie
Rozporządzenie 1215/2012 (Bruksela I bis), które od 10 stycznia 2015 r. zaczęło obowiązywać wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, wprowadza wiele kluczowych zmian również w obszarze jurysdykcji dotyczącej umów konsumenckich.
Nowe rozporządzenie Bruksela I bis wpłynie na sytuację przedsiębiorców nie tylko w Europie
Podejrzany o popełnienie wykroczenia też ma prawo do obrońcy
Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął o prawach podejrzanego w sprawach o wykroczenia.
Podejrzany o popełnienie wykroczenia też ma prawo do obrońcy
Kiedy policja może żądać udostępnienia lokalu
Kodeks postępowania karnego przyznaje organom procesowym prowadzącym postępowanie karne prawo żądania pomocy od osób prawnych i fizycznych. Kiedy osoby te mają obowiązek udzielenia takiej pomocy?
Kiedy policja może żądać udostępnienia lokalu
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Reżim odpowiedzialności administracyjnej kierowany do osób fizycznych przypomina reżim odpowiedzialności karnej. Dlatego trzeba zagwarantować jednostce prawa proceduralne i ograniczyć wszelkie elementy, które czyniłyby sytuację jednostki niepewną.
Kary administracyjne w prawie gospodarczym a gwarancje praw jednostki
Pokrzywdzony w postępowaniu karnym - kontrowersje
Sposób wykładni pojęcia pokrzywdzonego ma ogromne znaczenie praktyczne. To, w jaki sposób definiujemy pokrzywdzonego, przesądza o możliwości wzięcia udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego, a następnie w postępowaniu sądowym.
Pokrzywdzony w postępowaniu karnym - kontrowersje