Marcin Pietkiewicz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marcin Pietkiewicz

Czy stroną umowy o subpartycypację z bankiem może być zagraniczny fundusz inwestycyjny?
Z literalnej interpretacji przepisów Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych wynika niestety odpowiedź przecząca.
Czy stroną umowy o subpartycypację z bankiem może być zagraniczny fundusz inwestycyjny?
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Polska nie przyjęła jeszcze przepisów implementujących dyrektywę ZAFI, ale nie oznacza to, że przez najbliższe miesiące, czyli do czasu ich przyjęcia, nic się nie zmieni na polskim rynku private equity i funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Czy dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi obowiązuje już w Polsce?
Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych
Regulacje dotyczące outsourcingu w instytucjach finansowych pełnią szczególną funkcję ze względu na status tych instytucji w gospodarkach państw rozwiniętych oraz ich wpływ na funkcjonowanie w życiu gospodarczym podmiotów, które powierzyły im swe aktywa.
Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych
Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
2013 rok przyniesienie szereg zmian w dwóch kluczowych dla rynku kapitałowego ustawach, tj. w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w ustawie o ofercie publicznej.
Rok 2013 przyniesie kolejne zmiany w prawie rynku kapitałowego
Krótka sprzedaż - nowe obowiązki informacyjne
1 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego.
Krótka sprzedaż - nowe obowiązki informacyjne
Rachunki zbiorcze papierów wartościowych w Polsce
Od 2012 roku zagraniczni inwestorzy, którzy chcieliby bezpośrednio inwestować w instrumenty finansowe w Polsce, nie będą już musieli zakładać rachunków papierów wartościowych w polskich domach maklerskich czy bankach powierniczych.
Rachunki zbiorcze papierów wartościowych w Polsce
Co wolno funduszowi, który jest akcjonariuszem spółki publicznej?
Ustawowe ograniczenia udziału funduszy inwestycyjnych otwartych w spółkach akcyjnych należy interpretować ściśle. Ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji nie wpływają na możliwość wykonywania innych uprawnień wynikających z akcji.
Co wolno funduszowi, który jest akcjonariuszem spółki publicznej?