Łukasz Lasek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Łukasz Lasek

Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia
Fikcja doręczenia stosowana w przypadku nieustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce jest niezgodna z prawem UE.
Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia
Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną
Oceniając, czy umowa zawierająca niedozwolone klauzule umowne powinna być w całości nieważna, czy też może pozostać w mocy w pozostałym zakresie, nie można uprzywilejowywać konsumenta. Przepisy krajowe mogą być jednak korzystniejsze dla konsumenta.
Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną
Jak pozwać naruszyciela praw w internecie, gdy znany jest tylko adres IP?
W internecie nikt nie jest anonimowy, jednak sam numer IP komputera, z którego dokonano naruszenia, nie wystarcza do skutecznego wytoczenia powództwa cywilnego. Konieczne są dane osobowe właściciela urządzenia, z którego dokonano naruszenia.
Jak pozwać naruszyciela praw w internecie, gdy znany jest tylko adres IP?
Gdzie ścigać naruszenia znaków towarowych w internecie
Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się w kwestii jurysdykcji krajowej sądów w sprawach o naruszenie praw do znaków towarowych w internecie.
Gdzie ścigać naruszenia znaków towarowych w internecie
Czy zmiany w k.p.c. zwiększą skuteczność ochrony praw własności intelektualnej?
Jednym z dotychczasowych problemów związanych z ochroną praw własności intelektualnej było zapewnienie skuteczności prawomocnym orzeczeniom sądowym nakazującym dłużnikowi zaniechanie naruszeń tych praw.
Czy zmiany w k.p.c. zwiększą skuteczność ochrony praw własności intelektualnej?
Do dentysty nie chodzi się po to, by słuchać muzyki (ale do hotelu już owszem)
Odtwarzanie fonogramów w pokojach hotelowych jest publicznym udostępnianiem, a więc trzeba uiścić wynagrodzenie z tego tytułu. W gabinecie stomatologicznym do publicznego udostępniania nie dochodzi, więc dentysta płacić nie musi.
Do dentysty nie chodzi się po to, by słuchać muzyki (ale do hotelu już owszem)