Krzysztof Libiszewski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krzysztof Libiszewski

Nowe przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego
Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe redefiniuje pojęcie stanu niewypłacalności i doprecyzowuje przesłanki ogłoszenia upadłości. Nie powoduje to jednak, wbrew pozorom, zwiększenia rygoryzmu regulacji prawnych. Nowa ustawa cechuje się większą elastycznością i lepiej odzwierciedla realia rynkowe. Nie jest jednak pozbawiona mankamentów, które w praktyce mogą stać się źródłem istotnych wątpliwości.
Nowe przesłanki wszczęcia postępowania upadłościowego
Wpływ otwarcia restrukturyzacji na egzekucję i wykonywanie umów dłużnika
Skuteczna restrukturyzacja zadłużenia niewypłacalnego dłużnika przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli stanowi jedno z głównych założeń nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Pogodzeniu tych często rozbieżnych celów ma służyć zmiana zasad prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika w toku restrukturyzacji oraz znowelizowane zasady wykonywania stosunków umownych łączących niewypłacalnego dłużnika z kontrahentami.
Wpływ otwarcia restrukturyzacji na egzekucję i wykonywanie umów dłużnika
Pożyczki wspólników i inne transakcje z podmiotami powiązanymi
Nowe Prawo restrukturyzacyjne wprowadza całkowicie nowe podejście do traktowania pożyczek udzielanych przez wspólników spółkom kapitałowym, wobec których następnie ogłoszono upadłość. Zmieniają się także następstwa zawierania innych transakcji niewypłacalnego dłużnika z podmiotami powiązanymi.
Pożyczki wspólników i inne transakcje z podmiotami powiązanymi
Pożyczki wspólników w znowelizowanym prawie upadłościowym
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany mają charakter systemowy.
Pożyczki wspólników w znowelizowanym prawie upadłościowym
Restrukturyzacja dużych przedsiębiorców w Polsce
Duże przedsiębiorstwo restrukturyzuje się inaczej. W procesie restrukturyzacji należy uwzględnić m.in. obowiązki dotyczące spółek publicznych, ograniczenia związane z udzieleniem pomocy publicznej lub innego wsparcia, a także uwarunkowania związane z prowadzeniem działalności na znaczną skalę.
Restrukturyzacja dużych przedsiębiorców w Polsce
Jeszcze w sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce
Dyskusję nad nowelizacją Kodeksu spółek handlowych zdominował ostatnio projekt wprowadzający istotne zmiany w zasadach funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wciąż jednak nie tracą na aktualności postulaty pełniejszego unormowania prawa holdingowego.
Jeszcze w sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce
Restrukturyzacje spółek a uczestnictwo wierzycieli w strukturach korporacyjnych dłużników
Udział w organach spółek-dłużników daje wierzycielom większą gwarancję, że programy restrukturyzacyjne zostaną prawidłowo wdrożone, ale też łączy się z licznymi obciążeniami, ryzykami i obowiązkami.
Restrukturyzacje spółek a uczestnictwo wierzycieli w strukturach korporacyjnych dłużników
Ożywienie na rynku fuzji i przejęć
Liczba transakcji zakończonych w całej Europie w roku 2013 osiągnęła poziomy notowane w roku 2007.
Ożywienie na rynku fuzji i przejęć
Krzysztof Libiszewski: Spory pomiędzy wspólnikami zawsze przynoszą szkody spółce
Portal Procesowy: Współkieruje Pan Zespołem Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zespół ten zajmuje się głównie obsługą prawną transakcji, w których strony łączy wspólny cel gospodarczy.
Krzysztof Libiszewski: Spory pomiędzy wspólnikami zawsze przynoszą szkody spółce