Krzysztof Libiszewski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krzysztof Libiszewski

Wiążące polecenia co do prowadzenia spraw spółki w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych
Dotychczas osoby prowadzące sprawy spółki mogły działać wyłącznie w najlepszym interesie tej spółki, co utrudniało działalność grup spółek. Od października spółkom zależnym wchodzącym w skład sformalizowanych grup spółek będzie można wydawać tzw. wiążące polecenia. Co musi zawierać takie polecenie, czy można odmówić wykonania tego polecenia i co w przypadku, gdy wskutek wykonania polecenia spółka poniesie szkodę?
Wiążące polecenia co do prowadzenia spraw spółki w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych
Prawo holdingowe już od października
12 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę o zmianie Kodeksu spółek handlowych. Określa ona zasady funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce i modyfikuje niektóre zasady działania organów spółek kapitałowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia.
Prawo holdingowe już od października
Kontrola niektórych inwestycji – nowe przepisy ochronne
19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął tak zwaną Tarczę 4.0. , która będzie miała istotne znaczenie dla praktyki transakcyjnej. Wprowadza ona zmiany do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, które wejdą w życie 24 lipca 2020 r.
Kontrola niektórych inwestycji – nowe przepisy ochronne
Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobód osobistych istotnych dla działalności gospodarczej
W związku z epidemią koronawirusa wprowadzono ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobód osobistych, które nie znajdują precedensu w historii stanowienia i stosowania prawa w Polsce po 1989 r. Już teraz widać, że epidemia koronawirusa dotyka wszystkich sektorów gospodarki. Wprowadzone ograniczenia poskutkowały praktycznym zatrzymaniem wszelkiej aktywności w sektorze gastronomii, turystyki, rozrywki, a także handlu i usług w galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych. [aktualizacja 3 kwietnia 2020 r.]
Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobód osobistych istotnych dla działalności gospodarczej
Czy prosta spółka akcyjna stanie się najpopularniejszą spółką kapitałową w Polsce
Prosta spółka akcyjna została stworzona jako wehikuł inwestowania w działalność innowacyjną i nowe technologie, zapewniający elastyczność niezbędną dla wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i innych narzędzi teleinformatycznych na każdym etapie funkcjonowania spółki. Łatwo może się jednak okazać, że w niedalekiej przyszłości znaczna część wszystkich spółek może być zakładana jako proste spółki akcyjne i że wiele z istniejących spółek kapitałowych będzie przekształcanych w proste spółki akcyjne. Jakie są zatem zalety PSA?
Czy prosta spółka akcyjna stanie się najpopularniejszą spółką kapitałową w Polsce
Prosta spółka akcyjna
Funkcjonowanie spółek handlowych podlega ograniczeniom płynącym ze sztywnego gorsetu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Od 1 marca 2020 r. należy się spodziewać istotnych zmian w tym względzie. Prezydent właśnie podpisał ustawę o prostej spółce akcyjnej.
Prosta spółka akcyjna
Czynności prawne tzw. „fałszywego” organu spółki będzie można uratować. Ale czy wszystkie?
1 marca br. wchodzi w życie ważna nowelizacja Kodeksu cywilnego. Przewiduje ona możliwość sanowania czynności „fałszywego” organu spółki. Dotychczas taka możliwość dotyczyła tylko czynności tzw. „fałszywego” pełnomocnika.
Czynności prawne tzw. „fałszywego” organu spółki będzie można uratować. Ale czy wszystkie?
Przeniesienie siedziby polskiej spółki za granicę nie wymaga jej likwidacji w Polsce
Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE, zgodnie z unijną zasadą swobody przedsiębiorczości przeniesienie statutowej siedziby polskiej spółki kapitałowej za granicę w ramach EOG nie może być uzależnione od przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w kraju (C-106/16, Polbud).
Przeniesienie siedziby polskiej spółki za granicę nie wymaga jej likwidacji w Polsce
Konwersja zobowiązań na kapitał i zbycie majątku jako mechanizmy restrukturyzacji spółek publicznych
Czy spółki giełdowe i inne spółki prowadzące działalność znacznych rozmiarów, które muszą dokonać restrukturyzacji zadłużenia, skorzystają na przeprowadzeniu restrukturyzacji sądowej w oparciu o mechanizmy Prawa restrukturyzacyjnego?
Konwersja zobowiązań na kapitał i zbycie majątku jako mechanizmy restrukturyzacji spółek publicznych
Siostra siostry (nie) kupi
Czy i w jakim stopniu kodeksowy zakaz nabywania udziałów spółki dominującej przez spółkę zależną ma zastosowanie do transakcji nabycia udziałów jednej spółki-siostry przez drugą?
Siostra siostry (nie) kupi
Wniesienie wkładu w walucie obcej na poczet pokrycia kapitału zakładowego a różnice kursowe
W związku z globalizacją działalności gospodarczej stosunkowo często dochodzi do sytuacji, gdy inwestorzy zagraniczni decydują się na wniesienie wkładów do polskich spółek w walutach obcych. Pojawia się wówczas pytanie, jak przeliczyć wartość takiego wkładu na walutę polską.
Wniesienie wkładu w walucie obcej na poczet pokrycia kapitału zakładowego a różnice kursowe
Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja Prawa upadłościowego – zakres i istota zmian
1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zasadnicza część przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Będzie ona stanowić jeden z istotnych fundamentów prawa gospodarczego w Polsce, umożliwiając skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji niewypłacalnego przedsiębiorcy.
Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacja Prawa upadłościowego – zakres i istota zmian