Katarzyna Pikora | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Katarzyna Pikora

Gry wideo w edukacji
Korzyści z wykorzystywania gier wideo w edukacji i treningu nikt już dzisiaj nie kwestionuje. Gry symulacyjne, sportowe, typu role-playing czy strategiczne pomagają poprawić koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi oraz orientację przestrzenną, ćwiczą pamięć, rozwijają spostrzegawczość, prowokują do logicznego myślenia, uczą podejmować decyzje, dokonywać wyborów i przewidywać konsekwencje podjętych działań. Czy to znaczy, że nauczyciele mogą je bez oporów wykorzystywać na lekcji?
Gry wideo w edukacji
Wykorzystanie wizerunku osoby fizycznej w mediach, czyli o kwestii zgody
Wizerunek człowieka rozumiany jako fizyczny obraz człowieka podlega ochronie zarówno jako dobro osobiste, jak i dane osobowe. Zasadą wyrażoną w prawie autorskim jest to, że osoba, której wizerunek zostaje utrwalony i rozpowszechniony, musi wyrazić na to zgodę. Utrwalenie wizerunku obejmuje uchwycenie całości lub części sylwetki w jakikolwiek sposób – aparatem, kamerą, na rysunku, obrazie, portrecie w taki sposób, że możliwa jest identyfikacja osoby. Rozpowszechnianie wizerunku oznacza wszelkie formy jego publicznego udostępniania, tj. ma do niego dostęp nieograniczony krąg odbiorców, tak jak w przypadku udostępniania w mediach. Nie ma przy tym znaczenia, czy wykorzystanie wizerunku służy osiąganiu korzyści finansowych, czy też nie.
Wykorzystanie wizerunku osoby fizycznej w mediach, czyli o kwestii zgody
Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego
Obowiązująca od 16 marca 2019 r. nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje, że za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego odpowiada również osoba, z której usług korzystano przy naruszeniu. Właściciel znaku towarowego może żądać od takiej osoby zaniechania naruszania znaku towarowego, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody (gdy naruszenie jest zawinione). Nowe przepisy wprowadzają więc odpowiedzialność własną pośrednika za naruszenie znaku towarowego.
Odpowiedzialność pośredników za naruszenie znaku towarowego
Kolejny krok do wprowadzenia unijnej reformy prawa autorskiego
12 września 2018 r. Parlament UE zaakceptował projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich. Aby stała się ona obowiązującym prawem, konieczne będzie jeszcze jedno głosowanie. Odbędzie się ono w 2019 r.
Kolejny krok do wprowadzenia unijnej reformy prawa autorskiego
Renoma znaku towarowego dla alkoholi – jak ją wykazać przed polskim sądem?
Renoma znaku towarowego to pojęcie niezdefiniowane w prawie polskim ani unijnym. Sądy próbują wyjaśnić znaczenie tego pojęcia, wskazując kryteria, jakie ma spełniać znak, żeby uznać go za renomowany. Choć kryteria te wydają się już utrwalone w orzecznictwie unijnym, polskie sądy stosują niekiedy własne dodatkowe wymogi.
Renoma znaku towarowego dla alkoholi – jak ją wykazać przed polskim sądem?
Ochrona znaku o silnej zdolności odróżniającej
Podobieństwo koncepcyjne znaków, nawet przy niskim podobieństwie graficznym, może wystarczać do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd, jeżeli wcześniejszy znak ma wzmocnioną zdolność odróżniającą w wyniku jego używania.
Ochrona znaku o silnej zdolności odróżniającej
Digitalizacja książek przez biblioteki
Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że prawo do digitalizacji dzieł przez bibliotekę może być wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla udostępnienia tych dzieł użytkownikom za pośrednictwem komputerów znajdujących się w bibliotece.
Digitalizacja książek przez biblioteki
Zbieranie dowodów naruszenia
Przedsiębiorcy, którzy podejrzewają, że ich prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub wzory przemysłowe są naruszane przez konkurentów, często mają problem ze zdobyciem wystarczających dowodów takiego naruszenia, które mogliby złożyć w sądzie. Ponadto obawiają się, że gdy złożą wnioski dowodowe dopiero w pozwie, pozwany przedsiębiorca będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby pozbyć się dowodów naruszenia.
Zbieranie dowodów naruszenia
Kosztowne przeprosiny
W przypadku naruszenia praw do znaku towarowego przedsiębiorca, który dopuścił się takiego naruszenia, może zostać zobowiązany nie tylko do zaprzestania naruszania, zapłaty odszkodowania oraz kosztów postępowania na rzecz uprawnionego ze znaku, ale również do poniesienia znacznych kosztów publikacji wyroku oraz przeprosin.
Kosztowne przeprosiny
Dostawca dostępu do internetu może odpowiadać za naruszenie praw własności intelektualnej
Dostawca dostępu do sieci, dzięki któremu użytkownicy internetu mogą korzystać z nielegalnych stron, pośredniczy w naruszeniu praw autorskich. Sąd może mu nakazać zablokowanie dostępu do takich stron.
Dostawca dostępu do internetu może odpowiadać za naruszenie praw własności intelektualnej
Umieszczanie linków do utworów ogólnie dostępnych nie narusza praw autorskich
Linki umieszczone na stronie internetowej, odsyłające do utworów chronionych lecz ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej, nie stanowią udostępnienia publicznego. Oznacza to, że ich umieszczenie nie wymaga zgody właściciela praw autorskich.
Umieszczanie linków do utworów ogólnie dostępnych nie narusza praw autorskich
Wieloletnie tolerowanie używania podobnego oznaczenia nie musi skutkować odmową ochrony znaku
Przedsiębiorca dużo ryzykuje, godząc się na używanie przez innego przedsiębiorcę oznaczenia towarów lub usług podobnego do swojego oznaczenia lub z nim identycznego. Wieloletnia bezczynność może bowiem usankcjonować naruszające zachowanie konkurenta.
Wieloletnie tolerowanie używania podobnego oznaczenia nie musi skutkować odmową ochrony znaku