Joanna Prokurat | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Joanna Prokurat

Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej
22 października 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził kwalifikację wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.
Bitcoin zwolniony z VAT w całej Unii Europejskiej
Wymiana bitcoina jako usługa zwolniona z VAT
16 lipca 2015 r. rzecznik generalny Juliane Kokott, przedstawiając opinię w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, opowiedziała się za traktowaniem wymiany bitcoina jako usługi zwolnionej z VAT.
Wymiana bitcoina jako usługa zwolniona z VAT
Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości
28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, istotnie wpływająca na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Do Prawa budowlanego bezpośrednio odwołuje się bowiem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Nowe zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Podatkowe wsparcie dla komercjalizacji wiedzy
1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Podatkowe wsparcie dla komercjalizacji wiedzy
Najważniejsze dla praktyki orzeczenia TK w sprawach podatkowych w 2014 r.
Nieodpłatne świadczenia dla pracowników, milcząca interpretacja przepisów prawa podatkowego, składki na ubezpieczenia społeczne wspólników spółek z o.o. – tych zagadnień dotyczyły zeszłoroczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mogą mieć największy wpływ na praktykę podatkową.
Najważniejsze dla praktyki orzeczenia TK w sprawach podatkowych w 2014 r.
Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości
Kwestia opodatkowania instalacji fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości od lat jest przedmiotem wątpliwości oraz sporów podatników z organami podatkowymi. Wynikają one przede wszystkim z niejednoznacznych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności w kontekście wadliwego zdefiniowania budowli jako przedmiotu opodatkowania tym podatkiem, co zauważył również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (P 33/09).
Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości
Crowdfunding a zbiórka publiczna
W Polsce działalność crowdfundingowa nie jest przedmiotem odrębnej regulacji, ale rozważana jest przez pryzmat przepisów prawnych o charakterze ogólnym lub specyficznych tylko dla wycinka tej działalności. Crowdfunding bywa porównywany do zbiórki publicznej.
Crowdfunding a zbiórka publiczna
Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej to nie tylko korzyści, ale też obowiązki
Kwalifikacja zwolnienia z podatku dochodowego jako pomocy publicznej implikuje szereg skutków daleko wykraczających poza zagadnienia podatkowe.
Pomoc publiczna w specjalnej strefie ekonomicznej to nie tylko korzyści, ale też obowiązki
Rolnik w starciu z ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) bacznie przygląda się wnioskom rolników o przyznanie płatności w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Skutkuje to znacznym wzrostem liczby negatywnie rozpatrywanych wniosków, a nawet zmianą uprzednio wydanej decyzji o dofinansowaniu.
Rolnik w starciu z ARiMR
Wydatki z funduszu innowacyjnego nie są kosztem uzyskania przychodu
Ostatni wyrok NSA może stawiać przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego nie w pozycji uprzywilejowanej, ale wręcz gorszej od innych podatników.
Wydatki z funduszu innowacyjnego nie są kosztem uzyskania przychodu
Podatkowe wsparcie działalności innowacyjnej
Obok bezpośredniego finansowania działalności innowacyjnej ze środków publicznych, np. poprzez dotacje, preferencyjne kredyty i pożyczki itp., ważnym elementem wspierania działalności innowacyjnej są instrumenty podatkowe.
Podatkowe wsparcie działalności innowacyjnej
Crowdfunding
Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) stało się alternatywą dla standardowych instrumentów finansowania, takich jak kredyt czy pożyczka. Niemniej, podobnie jak inne innowacyjne rozwiązania, napotyka ono szereg barier, w tym prawnych i podatkowych.
Crowdfunding