Harald Marschner | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Harald Marschner

Możliwość stwierdzenia wykonalności białoruskich, ukraińskich i rosyjskich orzeczeń sądowych
Czym się różni sądownictwo Białorusi, Ukrainy, Rosji, Łotwy, Litwy i Polski? Jak można wyegzekwować zadłużenie od dłużników z tych państw? 27 sierpnia 2020 r. odbyła się konferencja Law2Law Litigation, podczas której eksperci z sześciu państw regionu omówili specyfikę systemów sądowych swoich państw i przedstawili rozwiązania istotne dla biznesu w działalności transgranicznej. Jaki status w Polsce mają orzeczenia sądowe naszych wschodnich sąsiadów?
Możliwość stwierdzenia wykonalności białoruskich, ukraińskich i rosyjskich orzeczeń sądowych
Bezpieczeństwo po obu stronach Odry i Nysy: poprawa współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych Polski i Niemiec
W dniu 15 maja 2014 r. sporządzono w polskim Zgorzelcu umowę między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych. Weszła ona w życie 9 lipca 2015 r. i daje funkcjonariuszom obu państw sporo uprawnień w transgranicznym ściganiu przestępstw.
Bezpieczeństwo po obu stronach Odry i Nysy: poprawa współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych Polski i Niemiec
Liechtenstein przystąpi do Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
30 kwietnia 2019 r. Księstwo Liechtensteinu zdecydowało się przystąpić do Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Dla małego państwa jest to znaczący krok w kierunku dalszego otwierania się na świat i rozszerzania współpracy gospodarczej z różnymi partnerami.
Liechtenstein przystąpi do Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
Prawo w kosmosie
Po orbitach okołoziemskich krążą nie tylko satelity, ale też kosmiczne odpady. Niektóre państwa roszczą sobie prawa własności do surowców występujących na innych ciałach niebieskich i zezwalają na sprzedaż działek na Księżycu. Jasne jest więc, że w przestrzeni kosmicznej muszą obowiązać pewne reguły prawne, żeby było wiadomo, co komu wolno w wszechświecie.
Prawo w kosmosie
Otwarta droga dla zaufanych technologii w Liechtensteinie
Księstwo Liechtensteinu stanie się jednym z pierwszych państw posiadających własną ustawę o zaufanych technologiach – została ona przyjęta przez parlament Liechtensteinu podczas pierwszego czytania 6 czerwca 2019 r.
Otwarta droga dla zaufanych technologii w Liechtensteinie
Korzyści z funduszy pozaunijnych
Polska jest największym beneficjentem funduszy europejskich ze źródeł pozaunijnych. Korzystamy z nich, żeby rozwijać europejskie standardy demokracji, ale też żeby rozpowszechniać polską kulturę i polskie dziedzictwo w krajach partnerskich.
Korzyści z funduszy pozaunijnych
Bitcoin nad Sekwaną: nowa regulacja dotycząca blockchaina, ICO i kryptowalut we Francji
Po Malcie i Liechtensteinie Francja jest kolejnym państwem, które zdecydowało się na wprowadzenie regulacji dotyczących aktywności gospodarczej w dziedzinie blockchaina, ICO i kryptowalut.
Bitcoin nad Sekwaną: nowa regulacja dotycząca blockchaina, ICO i kryptowalut we Francji
Valletta albo Vaduz? Po Malcie również Liechtenstein zamierza uchwalić ustawę o zaufanych technologiach typu blockchain
Wirtualne waluty są rzeczywistością, ale duże państwa zachowują się wobec nich raczej wstrzemięźliwie i nie regulują tego zagadnienia w swoich porządkach prawnych. Małe państwa natomiast, szukając źródła przychodów, starają się specjalizować, aby przyciągnąć przedstawicieli świata nowych technologii i kryptowalut. Przykładem są inicjatywy ustawodawcze podjęte ostatnio przez Maltę i Liechtenstein.
Valletta albo Vaduz? Po Malcie również Liechtenstein zamierza uchwalić ustawę o zaufanych technologiach typu blockchain
Liechtenstein rozwija sądownictwo polubowne
Księstwo Liechtensteinu od dawna jest międzynarodowym centrum finansowym. Teraz, dzięki nowoczesnemu regulaminowi postępowania polubownego (Liechtenstein Rules) ma szansę stać się międzynarodowym centrum arbitrażu.
Liechtenstein rozwija sądownictwo polubowne
Ustalenie przez sąd prawa obcego w Austrii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Niemczech oraz w Polsce
Gdy przed sądem toczy się spór z udziałem podmiotów zagranicznych, sąd staje przed koniecznością wyboru właściwego prawa obcego oraz jego odpowiedniego zastosowania. Jak przepisy regulują tę kwestię w państwach niemieckojęzycznych oraz w Polsce?
Ustalenie przez sąd prawa obcego w Austrii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Niemczech oraz w Polsce
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego przed polskim sądem
Czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową lub zdolność procesową i czy przysługuje mu status przedsiębiorcy? W odpowiedzi na te pytania może pomóc orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Oddział przedsiębiorcy zagranicznego przed polskim sądem
Opinia przyjaciela sądu („amicus curiae brief”) w różnych systemach prawnych oraz w Polsce
W wielu jurysdykcjach osoby, których pogląd może wnieść coś do sprawy, mogą złożyć do sądu tak zwaną opinię przyjaciela sądu. Czasem muszą mieć na to zgodę sądu albo stron, albo muszą wykazać swój uzasadniony interes prawny. W niektórych państwach możliwość taka dotyczy tylko wybranych sądów albo spraw. Co ciekawe, instytucja przyjaciela sądu prawie nigdzie nie doczekała się wyraźnej kodyfikacji.
Opinia przyjaciela sądu („amicus curiae brief”) w różnych systemach prawnych oraz w Polsce