Harald Marschner | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Harald Marschner

Najtrudniej w Liechtensteinie
Stwierdzenie wykonalności polskich orzeczeń pochodzących z sądów powszechnych bądź polubownych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach obszaru niemieckojęzycznego.
Najtrudniej w Liechtensteinie
Wykonanie orzeczenia sądu rosyjskiego na terytorium Polski
Rosyjskim odpowiednikiem nadania klauzuli wykonalności jest wystawienie przez sąd certyfikatu wykonawczego («исполнительный лист»), nieznanego w polskim systemie prawnym. Czy jest on potrzebny, żeby uzyskać wykonanie orzeczenia w Polsce?
Wykonanie orzeczenia sądu rosyjskiego na terytorium Polski
Wątpliwości na korzyść strony – również w postępowaniu administracyjnym
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadza dwie nowe zasady – rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (art. 7a k.p.a.) oraz współdziałania organów administracji publicznej (art. 7b k.p.a.)
Wątpliwości na korzyść strony – również w postępowaniu administracyjnym
Orzeczenia sądów chińskich coraz częstsze w sporach transgranicznych
Ponieważ Chińska Republika Ludowa staje się coraz mocniejszym partnerem handlowym na scenie międzynarodowej, nie dziwi fakt, że orzeczenia sądów chińskich są coraz częściej wydawane w sporach wynikających ze współpracy handlowej z kontrahentami chińskimi. Zjawisko to będzie miało coraz większe znaczenie dla prawników w Europie.
Orzeczenia sądów chińskich coraz częstsze w sporach transgranicznych
Czy postępowanie o zabezpieczenie dowodów może przerwać bieg przedawnienia
Na tak postawione pytanie można udzielić odpowiedzi dopiero po ustaleniu, jakie prawo materialne stosuje się w danej sprawie. Kwestia ta jest więc szczególnie istotna przy sporach transgranicznych.
Czy postępowanie o zabezpieczenie dowodów może przerwać bieg przedawnienia
Kiedy pismo jest prawidłowo doręczone
Krótko o problemach z doręczeniami przy stwierdzaniu wykonalności w Polsce tytułu zagranicznego będącego wyrokiem zaocznym.
Kiedy pismo jest prawidłowo doręczone
Jak doręczać pisma sądowe i pozasądowe między Polską a Wielką Brytanią
Należy pamiętać, że obok rozporządzenia UE nr 1393/2007 nadal obowiązują przepisy brytyjsko-polskiej konwencji z 1931 r. w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych.
Jak doręczać pisma sądowe i pozasądowe między Polską a Wielką Brytanią
Komornik sprawdzi online stan posiadania dłużnika - na razie za naszą zachodnią granicą
Z początkiem stycznia 2013 roku weszła w życie niemiecka ustawa reformująca sposób ujawnienia majątku dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.
Komornik sprawdzi online stan posiadania dłużnika - na razie za naszą zachodnią granicą