dr Marta Derlacz-Wawrowska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Marta Derlacz-Wawrowska

Czy 12 listopada 2018 r. będą działać sklepy?
The President of Poland signed a law establishing 12 November 2018 as a public holiday. It has only a few articles and deals with an individual case, and yet it gives rise to a debate whether 12 November 2018 is covered by trade restrictions. Despite an opposite position of the National Labour Inspectorate and the Ministry of Family, Labour and Social Policy, it seems that shops may open if retail staff are employed on the basis of civil contracts or works in shifts, or there are other exceptions to the work ban on non-working days specified in Art. 151[10] of the Labour Code.
Czy 12 listopada 2018 r. będą działać sklepy?
Ochrona informacji poufnych a sygnalizowanie nieprawidłowości w organizacji
Ochrona informacji poufnych nie ma charakteru bezwzględnego i jest ograniczona m.in. ze względu na interes społeczny. Przy zachowaniu określonych warunków osoba zobowiązana do zachowania poufności może zgodnie z prawem wykorzystać powierzone jej tajemnice wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi poufności. Obecnie nie ma kompleksowej regulacji dotyczącej tej kwestii, jednak niebawem może się to zmienić.
Ochrona informacji poufnych a sygnalizowanie nieprawidłowości w organizacji
Żądanie od pracownika informacji o dodatkowym zatrudnieniu – sądy coraz bardziej liberalne
W wyroku z 19 stycznia 2017 r. (I PK 33/16) Sąd Najwyższy orzekł, że w określonych okolicznościach pracodawca może nałożyć na pracownika obowiązek informowania o zamiarze podjęcia dodatkowej działalności zawodowej. Niewypełnienie tego obowiązku może nawet uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wcześniej Sąd Najwyższy potwierdził też, że w umowie o pracę można zastrzec obowiązek informowania pracodawcy o dodatkowym zatrudnieniu, nawet jeżeli jest ono niekonkurencyjne wobec działalności pracodawcy.
Żądanie od pracownika informacji o dodatkowym zatrudnieniu – sądy coraz bardziej liberalne
Zmiana harmonogramu czasu pracy
Przepisy prawa nie przewidują wyraźnie możliwości ani trybu zmiany harmonogramu. Warto te kwestie uregulować w przepisach wewnątrzzakładowych.
Zmiana harmonogramu czasu pracy
Droższe spory z ZUS
Koniec z ryczałtowymi kosztami zastępstwa procesowego w sprawach o podleganie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
Droższe spory z ZUS
Czy bezpłatny zakaz konkurencji po ustaniu umowy o świadczeniu usług jest wiążący?
Żaden przepis prawa nie gwarantuje nawet minimalnej rekompensaty za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Taki zakaz konkurencji może być jednak uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Czy bezpłatny zakaz konkurencji po ustaniu umowy o świadczeniu usług jest wiążący?
Dyrektywa w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa wymusi zmiany dotyczące pracowników
Chociaż nowa dyrektywa nie wywrze bezpośredniego wpływu na przepisy dotyczące treści stosunku pracy i umowy o zakazie konkurencji, dopuszcza przekazywanie tajemnic przedsiębiorstwa przez pracowników ich przedstawicielom, a także może stanowić krok w stronę uregulowania sytuacji prawnej sygnalistów.
Dyrektywa w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa wymusi zmiany dotyczące pracowników
Pracodawcą jest korzystający z rezultatów pracy, ale nie holding
Żeby obciążyć pracodawcę składkami na ubezpieczenia społeczne od przychodów jego pracowników osiąganych z umów cywilnoprawnych zawartych z podmiotem trzecim, nie wystarczy ustalenie, że z efektów pracy wykonanej na podstawie takich umów korzysta grupa spółek, do której należy pracodawca.
Pracodawcą jest korzystający z rezultatów pracy, ale nie holding