dr Jakub Baranowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Jakub Baranowski

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji w umowie najmu instytucjonalnego
W ostatnich latach można zaobserwować znaczne ożywienie na rynku mieszkań na wynajem, a w rezultacie wzrost zainteresowania inwestycjami w nieruchomości przeznaczone na wynajem również pośród inwestorów zagranicznych (tzw. PRS, czyli private rented sector). W odpowiedzi ustawodawca wprowadził do systemu prawnego szereg zmian i nowości w przepisach dotyczących umów najmu. Jedną z takich zmian było wprowadzenie umowy najmu instytucjonalnego, która ze swego założenia ma być umową najmu zawieraną właśnie przez przedsiębiorców z sektora PRS.
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji w umowie najmu instytucjonalnego
Nowa ustawa deweloperska – co się zmienia?
W ciągu przeszło 10 lat obowiązywania dotychczasowej ustawy deweloperskiej wielokrotnie podnoszono, że jej przepisy są nieprecyzyjne, zbyt ogólne lub odbiegają od rzeczywistości rynkowej, przez co ustawa nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań. W związku z tym przez ostatnich kilka lat toczyły się prace mające na celu wprowadzenie nowej regulacji, która uzupełni dotychczasowe luki, a przede wszystkim zapewni większą ochronę nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych.
Nowa ustawa deweloperska – co się zmienia?
Prawo najemcy do jednostronnego przedłużenia umowy najmu lokalu w okresie epidemii koronawirusa
Wejście w życie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej , czyli nowelizacji ustawy kryzysowej z 31 marca, odbiło się mocnym echem na rynku nieruchomości, w szczególności na rynku najmu powierzchni w galeriach handlowych. Poza szeroko komentowanym przepisem art. 15ze, który wygasił wzajemne zobowiązania stron umów najmu, ustawodawca wprowadził również inny, bardzo ważny przepis, który może znacząco wpłynąć na prawa i obowiązki nie tylko stron umów najmu, ale również innych uczestników obrotu gospodarczego.
Prawo najemcy do jednostronnego przedłużenia umowy najmu lokalu w okresie epidemii koronawirusa
Czy klauzula waloryzacyjna chroni przed wypowiedzeniem czynszu za lokal użytkowy?
Wysokość czynszu, zasady jego płatności czy choćby ustalenie tzw. wakacji czynszowych mają nieraz decydujący wpływ na ostateczną decyzję kontrahentów co do zawarcia umowy najmu. Przy obecnej dynamice rynku nieruchomości uzgodniona na początku stawka czynszu już po kilku latach może znacznie odbiegać od warunków rynkowych. Dlatego w przypadku długoterminowych umów najmu na czas oznaczony . niezmiernie istotne jest takie ukształtowanie stosunku umownego, aby wysokość czynszu pozostawała atrakcyjna dla obu stron umowy przez cały okres najmu. Mogą temu służyć tzw. klauzule waloryzacyjne.
Czy klauzula waloryzacyjna chroni przed wypowiedzeniem czynszu za lokal użytkowy?
Wspólnotowy wichrzyciel? Lepiej nie pomijać go przy głosowaniu uchwały
Pasywni lub nieprzychylni właściciele lokali to codzienne wyzwanie zarządów wspólnot mieszkaniowych, które nieraz muszą dwoić się i troić, aby zebrać większość głosów niezbędną do podjęcia uchwały. Czy zbierając głosy zarząd może bez konsekwencji pominąć właścicieli, którzy zgodnie z jego wiedzą nie poprą proponowanej uchwały?
Wspólnotowy wichrzyciel? Lepiej nie pomijać go przy głosowaniu uchwały