Anna Zielińska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Anna Zielińska

Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency - dyskusja trwa
Sprawa Pfleiderer: sądy krajowe muszą same oceniać, czy i jak udzielać dostępu do akt uzyskanych w ramach postępowania leniency pokrzywdzonym dążącym do otrzymania odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji.
Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency - dyskusja trwa
RPO a nieprawidłowe doręczanie orzeczeń sądowych
Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny wskazuje na problem skutków prawnych związanych z nieprawidłowym doręczeniem orzeczeń sądowych.
RPO a nieprawidłowe doręczanie orzeczeń sądowych
Europejski nakaz zapłaty
Jak dochodzić bezspornych roszczeń pieniężnych od zagranicznych kontrahentów, wyjaśnia Anna Zielińska z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Europejski nakaz zapłaty
Tadeusz Zwiefka: Musimy budować europejską kulturę prawną
Z Tadeuszem Zwiefką, posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawiają Katarzyna Szychowska i Anna Zielińska
Tadeusz Zwiefka: Musimy budować europejską kulturę prawną
Koniec bezkarnych opóźnień w płatnościach?
Nowa dyrektywa UE regulująca kwestie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych zapewni lepszą ochronę wierzycielom.
Koniec bezkarnych opóźnień w płatnościach?
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej
Członkostwo w Unii Europejskiej zapewnia swobodny przepływ towarów, kapitałów, usług i osób na dotychczas nieznaną skalę. Zwyczajnym skutkiem wzmożonej wymiany jest powstawanie większej liczby sporów, w tym przypadku – transgranicznych.
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej