Agnieszka Szydlik | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Agnieszka Szydlik

Nowa era ochrony danych osobowych
Trwają prace nad rozporządzeniem o ogólnej ochronie danych osobowych. Zmiany, jakie zapowiada nowa legislacja, mogą mieć znaczenie dla przedsiębiorców z branży outsourcingowej. Planowane są m.in. dotkliwe sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Nowa era ochrony danych osobowych
Koniec programu „Safe Harbour” – co dalej?
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji Europejskiej w sprawie programu Safe Harbour. Oznacza to, że udział podmiotów amerykańskich w programie nie może dłużej stanowić podstawy do przekazywania przez europejskich przedsiębiorców danych osobowych obywateli EOG do Stanów Zjednoczonych.
Koniec programu „Safe Harbour” – co dalej?
Postępowanie wewnętrzne a ochrona danych osobowych
Przepisy o ochronie danych osobowych nie odnoszą się bezpośrednio do wewnętrznych postępowań sprawdzających. Nie oznacza to jednak, że nie znajdują do nich zastosowania. Przeciwnie, mogą odegrać istotną rolę w wyznaczaniu granicy między działaniami prawnymi a bezprawnymi.
Postępowanie wewnętrzne a ochrona danych osobowych
Prezentobiorca będzie lepiej chroniony
Wiele osób zastanawia się, czemu znowelizowana ustawa konsumencka wchodzi w życie właśnie 25 grudnia. Wszystko wskazuje na to, że to efekt lobbingu Świętego Mikołaja.
Prezentobiorca będzie lepiej chroniony
Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (downstream merger)
Przejęcie spółki-matki przez spółkę-córkę z ograniczoną odpowiedzialnością, chociaż możliwe, obarczone jest ryzykiem prawnym.
Przejęcie spółki dominującej przez spółkę zależną (downstream merger)
Prowadzenie badania prawnego a ochrona danych osobowych
W trakcie badania prawnego poprzedzającego zawarcie transakcji kupujący często ma dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe różnych osób. Sam ten fakt może rodzić dla niego szereg obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
Prowadzenie badania prawnego a ochrona danych osobowych
Element outsourcingu w klasyfikacji transakcji zbycia składników majątku
Element outsourcingu może stanowić dodatkową okoliczność, której ocena, w kontekście działalności prowadzonej przez strony transakcji, może przesądzić o właściwym zdefiniowaniu przedmiotu transakcji.
Element outsourcingu w klasyfikacji transakcji zbycia składników majątku
Komisja wzywa Polskę
Komisja Europejska prześle polskim władzom uzasadnione opinie dotyczące niewłaściwej implementacji dwóch dyrektyw o odpadach. Jeżeli Polska się do nich nie zastosuje, Komisja może wnieść przeciwko niej skargę o naruszenie przepisów wspólnotowych.
Komisja wzywa Polskę
Brak należytej staranności to jeszcze nie działanie sprzeczne z prawem
Samo niedochowanie przez członka zarządu należytej staranności nie musi wywoływać odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki, jeżeli nie wykazano szkody wyrządzonej spółce oraz bezprawności działania powodującego szkodę.
Brak należytej staranności to jeszcze nie działanie sprzeczne z prawem
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł karać grzywną za niewykonanie wydanych przez siebie decyzji. Doprecyzowana została też możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Polska znów się spóźnia
Komisja Europejska upomina się o nowe dokumenty planistyczne wymagane na mocy ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.
Polska znów się spóźnia