Agata Górska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Agata Górska

Król nie zawsze ma rację
W dawnych czasach przyjmowano, że król jest nieomylny, a podważanie jego sądów zwykle kończyło się nieszczęśliwie dla kwestionującego. Dziś, szczęśliwie dla ludu, istnieją narzędzia pozwalające egzekwować odpowiedzialność władzy zarówno za jej działanie, jak i zaniechanie.
Król nie zawsze ma rację
Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce
Ustalenie wszystkich stron postępowania reprywatyzacyjnego może być kłopotliwe ze względu na rozproszonych po świecie spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości. Wykazanie następstwa prawnego wymaga przedłożenia przed sądem dokumentów stanu cywilnego, które na potrzeby polskich postępowań mogą być zarejestrowane w Polsce.
Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce
Gdy wyrok sądu powszechnego narusza prawo Unii Europejskiej
Naruszenie prawa Unii Europejskiej a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu cywilnym i administracyjnym
Gdy wyrok sądu powszechnego narusza prawo Unii Europejskiej
Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie jest jedyną instytucją międzynarodową, do której zwrócenie się może okazać się zasadne w sprawach reprywatyzacyjnych.
Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE
Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
Czy osoba ubiegająca się o polskie obywatelstwo zawsze ma prawo poznać przyczyny odmowy?
Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela
Od przybytku głowa czasem boli
Co zrobić, gdy w obrocie prawnym znajdzie się więcej niż jedno postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy?
Od przybytku głowa czasem boli