Ważne zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorców wpisanych do KRS (i nie tylko) | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ważne zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorców wpisanych do KRS (i nie tylko)

15 marca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy. Nowe przepisy będą wchodzić w życie etapowo, aż do 1 marca 2020 r. Pierwsze zmiany już obowiązują.

Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany wprowadzane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie w najbliższym czasie:

tabela 1

tabela 2c

Nowy przepis budzi wątpliwości co do sposobu spełnienia obowiązku przez spółkę, w której zarządzie nie ma osoby posiadającej numer PESEL; dalsza analiza tego zagadnienia będzie możliwa po wydaniu przepisów wykonawczych do ustawy i po udostępnieniu systemu teleinformatycznego służącego dokonywaniu zgłoszeń.

Przepisy ustawy są też niespójne w odniesieniu do możliwości dokonywania zgłoszeń przez pełnomocnika. Z ostatecznymi wnioskami należy się więc wstrzymać do czasu wydania przepisów wykonawczych do ustawy i po udostępnieniu systemu teleinformatycznego służącego dokonywaniu zgłoszeń.

tabela 3a

Tytułem komentarza do obowiązku wskazywania adresu do doręczeń w Polsce, nowy przepis wyraźnie wskazuje na adres do doręczeń, a zatem ostatecznie przesądza, że nie trzeba wskazywać adresu zamieszkania takiej osoby. Aby zabezpieczyć interesy członków zarządu, powinien to być adres, pod którym zapewniony jest systematyczny odbiór i przekazywanie korespondencji do nich adresowanej.

tabela 4a

Jakkolwiek ogólny cel nowej ustawy wydaje się słuszny, to jednak w szczególności za sprawą krótkiego vacatio legis (tekst ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw 21 lutego br.) wielu przedsiębiorców może nie być przygotowanych na to, by dostosować się do nowych wymogów na czas. Ponadto z uwagi na to, że zarówno przepisy wykonawcze, jak i narzędzia techniczne pozwalające na dokonywanie zgłoszeń i składanie wniosków drogą elektroniczną nie zostały udostępnione przed wejściem ustawy w życie, nie sposób przewidzieć, z jakimi praktycznymi problemami przyjdzie się tu w praktyce mierzyć.

Maciej Szewczyk, radca prawny, Łukasz Śliwiński, radca prawny, praktyka transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy