W Wiedniu o arbitrażu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

W Wiedniu o arbitrażu

O naturze arbitrażu oraz o roli arbitra jako zarządzającego sporem będą dyskutować uczestnicy konferencji „International Commercial Arbitration – Austrian/Polish Twin Conference”.

3 grudnia br. w Wiedniu odbędzie się polsko-austriacka konferencja arbitrażowa współorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan oraz Austrian Arbitration Association. Wardyński i Wspólnicy jest kancelarią wspierającą tę konferencję.
Gdzie jest miejsce Polski na mapie międzynarodowego arbitrażu? Jak powinna wyglądać, a jak wygląda relacja między sądami powszechnymi i arbitrażowymi? Jaką rolę odgrywają sądy oraz instytucje arbitrażowe w ustalaniu standardów i wzorców postępowań? Czy pomoc sądów powszechnych w postępowaniu dowodowym sprawdza się w praktyce? To tylko niektóre z tematów, które zostaną poddane pod krytyczny osąd zaproszonych gości.
Organizatorzy zapowiadają gorącą dyskusję z aktywnym udziałem publiczności. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan.