Uwagi wstępne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uwagi wstępne

W zależności od tego, jakiego rodzaju podmioty uczestniczą czynnie w transakcji jako jej strony, w wielu sytuacjach konieczne jest uwzględnienie dodatkowych aspektów prawnych związanych z uczestnictwem tych podmiotów w transakcji.

W dalszej części zostały scharakteryzowane cztery rodzaje podmiotów, których specyfikę należy uwzględnić zarówno na etapie planowania transakcji, jak i na etapie negocjowania i sporządzania dokumentacji transakcyjnej. Są to spółki osobowewspólne przedsięwzięcia (joint ventures)fundusze inwestycyjne oraz tzw. wehikuły transakcyjne (SPV).