Uwagi wstępne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Uwagi wstępne

Kluczowe znaczenie dla powodzenia danej transakcji ma uprzednie ustalenie jej optymalnej struktury, uwzględniającej często nie tylko interesy stron, ale także interes spółki, której udziały czy też akcje są przedmiotem zbycia. Zależy to nie tylko od swobodnej decyzji inwestora, ale również od aktualnych rozwiązań prawnych, podatkowych oraz innych okoliczności zewnętrznych (np. konieczności spełnienia określonych warunków, uzyskania wymaganych zezwoleń, dokonania określonych czynności przygotowawczych lub restrukturyzacyjnych, mających na celu dostosowanie spółki lub przedsiębiorstwa do zmian własnościowych).

Najczęściej spotykanymi w praktyce modelami struktury transakcji są: